D-Café Brede Welvaart; van groei naar geluk

Volgens cijfers van het CBS groeide in het vierde kwartaal van 2022 de economie van de regio Haarlemmermeer e.o. (Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn) het sterkst. In deze regio was de groei 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook is het BBP (Bruto Binnenlands Product) per hoofd van de bevolking hier relatief hoog. Het gaat dus ontzettend goed met onze materiële welvaart! En toch scoren mensen in Friesland beter als het gaat om kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven

Kennelijk gaat het dus niet alleen om economische groei. Ons welbevinden en de kwaliteit van ons leven worden in grote mate ook door andere factoren bepaald. Denk aan gezondheid, woonsituatie, veiligheid en natuurlijke leefomgeving. Wetenschappers en politici spreken daarom steeds vaker over brede welvaart. Maar wat betekent dit precies? En hoe speelt dit een rol in de lokale politiek? En houden we met die zaken wel genoeg rekening bij het nemen van beslissingen?
 
Precies daarover gaat ons volgende D-café.

Programma

In het eerste deel van de avond vertelt Martijn Visser, wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, ons meer over het begrip brede welvaart en hoe dit aansluit bij het sociaal-liberale gedachtegoed van D66.
 
Vervolgens gaan we in het tweede deel van de avond met elkaar in gesprek over de vraag hoe we vanuit het perspectief van ‘brede welvaart’ kunnen kijken naar concrete voorbeelden uit de lokale politieke praktijk.
 
Wat hebben we volgens jou nodig in onze kernen en wijken om de doelstellingen van brede welvaart te behalen? Waar gaat het al goed en waar moet D66 meer oog voor hebben? Geven we bijvoorbeeld genoeg aandacht aan een schone en gezonde leefomgeving?  Welke verantwoordelijkheid hebben de gemeente, ons bedrijfsleven en de vele maatschappelijke organisaties hierin volgens jou? En hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen mee doet?