Zeist festivalstad

Beeld: Shutterstock

Zeist heeft prachtige evenementen zoals de Zeister Muziekdagen, Internationaal Liedfestival en we denken met plezier aan de Ashton Brothers met wie Zeist inmiddels een innige band heeft. D66 juicht dit toe en ziet meer ruimte voor festivals en evenementen in de open lucht voor brede doelgroepen.

De Slotlaan zou in nauwe samenwerking met de horeca en ondernemers enkele avonden per jaar (zaterdag) ‘s-avonds als ‘Festival Terrein’ kunnen worden opengesteld voor terrassen en evenementen. Een levendig centrum in Zeist is een al jaren gekoesterde wens van velen.

De ambities van D66 Zeist:

• Zeist festivalstad en De Slotlaan op zomeravonden open voor activiteiten en terrassen
• Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen en toegang hebben tot cultuur en sport
• Blijvende steun voor de inzet van de cultuurmakelaar/stadmaker initiatieven
• Blijvende steun voor breed cultuuraanbod: professioneel en amateurgezelschappen
• Speel en beweegplekken voor jong en oud in alle wijken; ontmoetingsplekken (schaaktafels)
• Behouden van een moderne bibliotheek