Wat D66 Zeist heeft bereikt in de afgelopen vier jaar

Na acht jaar meebesturen, hebben we sinds 2018 vanuit de oppositie gewerkt aan een mooier Zeist. Dat doen we op een constructieve wijze, vanuit de inhoud, met respect voor ieders mening en met optimisme over de toekomst.

Vijf thema’s

We hebben ons focus gericht op vijf thema’s
• Ruim baan voor de fiets
• Klimaat neutraal, van afval naar grondstof
• Ontwikkelkansen voor iedereen
• Gezonde vitale wijken
• Zeggenschap en invloed van inwoners

Samenwerking gezocht

Politiek valt en staat met samenwerking, en die hebben we volop gezocht en gecreëerd. Door deze verbindende rol hebben we de volgende resultaten voor Zeist mede op de kaart kunnen zetten:

• Aanpak van knelpunten fietsveiligheid (onderzoek D66)
• Routekaart naar klimaatneutraal Zeist
• Groen inkoopbeleid gemeente
• Tegengaan ballonoplatingen
• Centra voor Jeugd en Gezin op alle scholen
• Armoede preventie en taalachterstand op de agenda
• Mogelijk maken van parttime ondernemen in de bijstand
• Geef bij duurzaamheid als gemeente het goede voorbeeld
• Voorkomen grondsplitsen Lyceumkwartier
• Pal gestaan voor een aanpak van Drieluik Den Dolder die betrokkenheid van alle Doldenaren mogelijk maakt
• Boven de tafel krijgen van functioneren RDWI
• Nieuwe plannen voor de Slotlaan met verkeersveiligheid fietsers en voetgangers als nr.1
• Steun voor ‘De propositie’ met ambitieuze plannen voor de toekomst van Zeist
• Financiële spelregels voor een gezonde lange termijn voor Zeist
• Steun voor alle winkelcentra in Zeist
• Aandacht voor verminderen van ongelijkheid en opsporen verborgen schulden
• Grotere woningdichtheid Eikenstein
• Steun voor ‘Vollenhove Vooruit’
• Steun aan de ‘Coalition of the Willing’
• Kansengelijkheid bij inschrijven kinderen basisschool (onderzoek D66)
• Heldere kaders voor inspraak waardoor inwoners weten waar ze aan toe zijn (Initiatiefvoorstel burgeramendement)

We zijn nog lang niet klaar met werken aan ons prachtige dorp, en we willen ook de komende vier jaar opnieuw optimistisch bijdragen aan goed leven in Zeist; vanuit de oppositie of als medebestuurder, dat is aan u de kiezer!