Laagdrempelige zorg voor alle inwoners

Beeld: Gemeente Zeist

Een gezond dorp is voor D66 een dorp dat uitnodigt tot bewegen en met een breed sport aanbod. Een gezond dorp bereidt zich er ook op voor dat Zeistenaren steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare ruimte, woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg in buurten en wijken. Bewegen kan niet genoeg bevorderd worden, en moet eigenlijk direct buiten de voordeur kunnen beginnen en speels mogelijk zijn (beweegvriendelijke wijken, openbare sport en beweegplekken). Een gezond dorp vraagt ook om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen. Zeist staat bekend om dat inwoners elkaar helpen; er zijn vele vrijwilligersinitiatieven en er wordt veel mantelzorg geleverd. Die informele zorg heeft soms wel een einde en dat moet in de gaten worden gehouden. Wie professionele zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Zeist, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie en kwaliteit.

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij de openbare ruimte die uitnodigt om erdoorheen te lopen en te fietsen, bij het stimuleren van sport voor kinderen en bij een dorp waar uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door preventie en vroege signalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

Kwaliteit
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Zorg van goede kwaliteit is zorg waarbij de gemeente rekening houdt met wat de cliënt belangrijk vindt, wat hij of zij nog zelf kan en wil doen. Om te weten wat de kwaliteit van het zorgaanbod en het eigen beleid is, heeft de gemeente indicatoren en duiding nodig om effecten en resultaten tastbaar te maken en bij te sturen.

Keuzevrijheid
Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit het zorgaanbod. Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen naar eigen inzicht zorg inkopen.