De fiets op #1

Beeld: Gemeente Utrecht

D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Zeist en voor een gezonde leefomgeving. Dit betekent: de fiets op één, (snelle) doorfietsroutes in de regio, autoluwe of – in nauw overleg met inwoners – autovrije straten. Ook krijgen voetgangers en mensen met een beperking nadrukkelijk aandacht bij de herinrichting van gebieden.
De twee treinstations van Zeist bieden kansen voor bevordering van gebruik van het OV. In regionaal verband wordt versterking van de OV onderzocht waaronder een HOV-verbinding Utrecht-Zeist. Een eventuele nieuwe HOV mag de kwaliteit van de overige OV-voorzieningen niet aantasten.

De ambities in een oogopslag voor schoon vervoer in Zeist

• De fiets op #1; meer mensen vanuit de auto op de fiets
• Snelle en comfortabele fietspaden die er mede voor zorgen dat meer automobilisten overstappen op de fiets
• Terugbrengen van onveilige verkeerssituaties, met name voor fietsers en voetgangers
• Bisschopsweg snel veilig maken; onderzoek directe verbinding Zeist-USP voor de lange termijn blijft noodzakelijk
• Vergroening van het autogebruik door deelauto’s en elektrisch rijden
• Goed openbaar vervoer naar de regio en een goed fijnmazig OV om veilig ‘van Hub naar Huis’ te komen