Oversteekplaats bij Beauforthuis: levensgevaarlijk

Om de oversteekplaats bij het Beauforthuis veiliger te maken zou een middenberm aangelegd kunnen worden zodat de oversteek in twee stappen kan plaatsvinden. Nog mooier zou zijn een tunnel aan te leggen.

Veiligheid boven alles

Het Beauforthuis wordt overdag bezocht door veel (sport)fietsers en wandelaars die – soms in groepen – de weg oversteken. En als ’s avonds na afloop van een cultureel event de bezoekers naar hun vervoermiddel aan de overzijde van de straat lopen ontstaan helemaal levensgevaarlijke situaties. Er wordt vaak hard gereden op de Woudenbergseweg.
Door een middenberm aan te leggen kunnen fietsers en voetgangers in twee stappen naar de overkant. Een tunnel biedt nog meer veiligheid.

Freerk Andre de la Porte over de veiligheid bij het Beauforthuis