Niet klikken – Raadspraat column 13 september 2023

Veel werkzaamheden van de gemeente Wijk bij Duurstede worden op andere plekken uitgevoerd. Met een mooi woord: gemeenschappelijke regelingen. De belastingaanslag WOZ komt bijvoorbeeld uit Tiel. De bijstandsuitkeringen worden uitgevoerd door regionale sociale dienst (RSD)in Zeist, onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI). Doorgaans werken een aantal gemeenten samen: prima natuurlijk. Complex ook: je bepaalt samen het beleid en je houdt gezamenlijk toezicht.

D66 breekt een lans voor een grotere rol van gekozen volksvertegenwoordigers bij gemeenschappelijke regelingen. Het is goed om hier een vinger aan de pols te houden. Neem bijvoorbeeld de uitkeringsverstrekking die overigens goed wordt uitgevoerd door RDWI in Zeist. Echter, de dienst roept inwoners op om -anoniem- bijstandsgerechtigden te melden bij verdenkingen van fraude. Inwoners, die inwoners melden. Op de website is dit terug te vinden: https://www.rsdkrh.nl/controle-fraude-en-boete. Anoniem melden bij (vermoedens van) bijstandsfraude kan, er is zelfs een tiplijn en mailadres.

D66 vindt dit een slecht idee. Wanneer inwoners elkaar kunnen gaan melden, dan tast dit het sociaal vertrouwen aan. Bovendien zijn er veel andere mogelijkheden om eventueel bijstandsfraude op te sporen en te sanctioneren. Een kliklijn is onwenselijk en bovendien ook niet meer van deze tijd.

D66 heeft daarom gevraagd om de kliklijn op te doeken. Het antwoord volgt binnen enkele weken. We weten uit onderzoeken dat opzettelijke bijstandsfraude relatief gering is en dat de overheid zelf dit prima kan opsporen en oplossen. Klikken heeft bovendien als groot nadeel dat het ook vatbaar kan zijn voor oneigenlijk gebruik of zelfs als drukmiddel. Zeer onwenselijk. D66 is voor aanpak van eventueel fraude. Maar ook voor een menselijke en redelijke aanpak voor onze inwoners die terecht voor langere tijd zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Dat betekent dat we uitgaan van vertrouwen. En dat de overheid zelf eventueel misbruik opspoort en aanpakt, maar alleen als daar gerichte aanleiding voor is. Niet klikken dus.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 13 september 2023, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.