D66-motie lastenverlichting door beperken Vitens-precario aangenomen

Afgelopen weekend werden de inwoners van Wijk bij Duurstede opgeschrikt door een brief van Vitens. Deze kondigde een lastenstijging van bijna 70 euro aan voor volgend jaar.

Dit was voor D66-raadslid Rijk van Geijtenbeek aanleiding om op een rijtje te zetten waar dit vandaan kwam en wat D66 ervan vindt. De lastenstijging is het resultaat van keuzes die de gemeenteraad in november 2013 heeft gemaakt. Zonder de resultaten helemaal te overzien. Ons standpunt is: het opleggen van precariobelasting aan Vitens is geen goede oplossing voor het vullen van gaten in de begroting. Zodra er ruimte is voor lastenverlichting wil D66 dit weer afschaffen.

D66-motie aangenomen

Tijdens de Avond van de Raad gisteren, 13 december, werd door D66 een motie ingediend om dit ook in de praktijk voor elkaar te krijgen. Blijkbaar zijn alle partijen ondertussen deze mening toegedaan, want de motie kreeg algemene steun. De kern van de motie:

De raad verzoekt het college:
Bij het opstellen van de Kadernota 2017 de mogelijkheid van halvering of afschaffing van de precariobelasting voor Vitens mee te nemen, en hieraan voorrang te geven boven een eventuele OZB-verlaging in het kader van lastenverlichting.
In contact te treden met Vitens om hen te verzoeken de doorbelasting over meerdere jaren uit te smeren.

Dus is het nu aan wethouder Hans Marchal (financiën) om bij de kadernota aan te geven hoeveel ruimte er is. En ervoor te zorgen dat lastenverlichting in de vorm van verlaging of afschaffing van de precariobelasting plaatsvindt. Lees hier de hele motie.