Ambtelijke fusie met Houten afgeblazen – D66 wil kwaliteit tegen redelijke kosten

Vier juli – Independence Day in de VS, toeval? – werd bekend dat de ambtelijke fusie het Houten is afgeblazen.

De colleges van burgemeester en wethouders van de twee gemeenten besloten om niet verder te gaan, nadat uit onderzoek was gebleken dat de ambtelijke fusie niet genoeg financieel voordeel zou opleveren. En juist op korte termijn te veel ‘frictiekosten’ gaf om de samenvoeging uit te voeren. D66 vindt het jammer dat het zover is gekomen, nadat hier drie jaar lang aan gewerkt is. Wel is het een goede zaak dat van te voren is uitgezocht of de financiële doelen haalbaar waren. In september zal de Raad bespreken hoe we nu verder gaan.

De ambtelijke fusie had drie doelen: de kosten verlagen, de kwetsbaarheid van de organisatie verminderen, en de kwaliteit te verhogen. D66 heeft deze doelen altijd ondersteund. Hieraan werd altijd gekoppeld ‘bestuurlijke zelfstandigheid behouden‘. Dat betekent in gewoon Nederlands: Wijk bij Duurstede moet een zelfstandige gemeente blijven. Die zelfstandigheid is voor D66 nooit een belangrijk punt geweest. Het gaat ons erom dat de gemeente kwaliteit levert, niet hoeveel gemeentehuizen er staan. We hebben altijd het proces om een ambtelijke fusie voor te bereiden gesteund, maar voor ons stonden ook andere opties open om de doelen te bereiken.

Het eerste doel, de kosten verlagen, heeft Wijk bij Duurstede voor een groot deel zelf al bereikt. Er werken nu minder mensen op het stadskantoor dan een paar jaar geleden, toen de gesprekken over een ambtelijke fusie begonnen. Maar daardoor zijn kwaliteit en kwetsbaarheid wel steeds meer onder druk komen te staan. Op diverse functies zitten niet genoeg mensen om ziekte en vakantie door te komen zonder dat het werk helemaal stil komt te liggen. En er komen ondertussen nieuwe taken op de gemeente af, zoals een nieuwe Omgevingswet, en digitalisering die steeds verder gaat. Het fuseren van de twee ambtelijke organisaties had hier een oplossing voor moeten gaan geven.

Hoe nu verder met de ambtelijke organisatie?

De uitdagingen van kwaliteit en kwetsbaarheid blijven bestaan, en om dat op te lossen zal er ook weer druk op de kosten ontstaan. Dat valt al te zien in Kadernota die 4 juli werd besproken. Hierin wordt al de komst van meerdere nieuwe beleidsambtenaren aangekondigd. En bij de afdeling Beheer (de buitendienst) moet er echt snel wat gebeuren. Daarom zal D66 blijven aandringen op kostenbewustzijn, en op samenwerking in de regio om taken goed op te pakken. Kwaliteit tegen redelijke kosten is hierbij het uitgangspunt, niet het ten koste van alles zelfstandig blijven van de gemeente Wijk bij Duurstede.