Onze plannen voor Poeldijk

Voor Poeldijk wil D66:

  • Het autoverkeer door het centrum ontmoedigen. We willen onderzoeken of en hoe het autoverkeer door het centrum verder ontmoedigd kan worden en om het centrum heen te leiden. Mogelijk biedt eenrichtingsverkeer of een gedeeltelijke afsluiting voor doorgaand verkeer een oplossing.
  • Het dorp aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. We willen wandelpaden (onder meer langs het Poeldijksepad en vanaf de Kerklaan langs de Gantel), fietsstroken en voetgangersoversteekplaatsen aanleggen.
  • De Voorstraat omvormen tot voetgangersgebied, waar de fiets wordt toegelaten.
  • Het Huis van de Buurt realiseren bij de Bartelomeuskerk.
  • Het ‘Dario Fo-gebouw’ in de Voorstraat ombouwen tot appartementen met winkelruimte in de plint. Het gebouw ligt in een winkelgebied en er is nog behoefte aan winkelruimte in Poeldijk.