Onze plannen voor Maasdijk

Voor Maasdijk wil D66:

  • Het centrum vergroenen.
  • Een vrij besteedbaar budget beschikbaar stellen. Maasdijk is een hechte gemeenschap, waarin de bewonersvereniging de KOM een belangrijke rol vervult. Met het budget kunnen de inwoners naar eigen inzicht de leefomgeving te verbeteren.
  • Het zwerfafval (van vooral de McDonalds) voorkomen. In samenwerking met de inwoners van Maasdijk willen we onder meer onderzoeken waar extra vuilnisbakken kunnen worden geplaatst.
  • De brandweerkazerne een nieuwe functie geven. Wij denken hierbij aan een ruimte voor jongeren om activiteiten te organiseren.