Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 27 januari 2022

betreft: Westland in de Groene Stad Challenge 2021

De Zuid-Hollandse gemeenten Rijswijk en Delft hebben op 24 januari 2022 de eerste en tweede plaats behaald bij de categorie steden in de Groene Stad Challenge 2021. Hierbij wordt het openbaar groen van steden en dorpen binnen de bebouwde kom geanalyseerd op kwaliteit en hoeveelheid.
De gemeente Westland heeft zichzelf ingeschreven voor deze Challenge en heeft acht dorpen laten beoordelen. Deze Westlandse dorpen scoren zeer slecht. Op de ranglijst van 355 dorpen bezet Westland de vier laatste plaatsen.

In het verleden werd Westland al als minst groene gemeente van Nederland beoordeeld. Het lag dus ook in de lijn der verwachting dat de beoordeling van het openbaar groen in de Challenge niet goed zou zijn. De door het college gepresenteerde Groenvisie is al een tijdje van de radar verdwenen, D66 gaf al eerder te kennen dat de oorspronkelijk gepresenteerde groenvisie niet rijp was voor besluitvorming.

D66 Westland zet zich al vele jaren in voor het openbaar groen binnen de gemeente. Om van deze beschamende klassering af te komen, wil D66 in Westland een 3-30-300-vuistregel invoeren en dit een prominent deel van de Groenvisie laten uitmaken. Veel gemeenten zijn inmiddels al met een 3-30-300-vuistregel aan de slag gegaan.

De 3-30-300-vuistregel houdt in dat er vanuit elk huis 3 bomen zichtbaar moeten zijn, er in elke wijk 30% bladerdek moet zijn en dat iedereen moet wonen binnen 300 meter van een park of andere groene ruimte. Na eerdere initiatieven zoals het zoeken van locaties van bomen, hoopt D66 Westland met dit initiatief een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroenen van Westland.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de plek van de Westlandse dorpen op deze ranglijst?

2. Wat is de reactie van het college op dit behaalde resultaat?

3. Wat gaat het college doen met de gegevens die uit de Groene Stad Challenge 2021 over het groen in de dorpen zijn gekomen?

4. Is het college het met D66 Westland eens dat door het invoeren van de 3-30-300-vuistregel er veel winst geboekt kan worden bij het vergroenen van de openbare ruimte in Westland?

5. Is het college bereid om de 3-30-300-vuistregel een prominent onderdeel te laten zijn van de Groenvisie?

6. Wanneer ontvangt de raad de volgende versie van de Groenvisie om te bespreken en te beoordelen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland