Rondvraag voor de commissie Bestuur van 13 januari 2022

Inmiddels ligt de jaarwisseling 2021-2022 achter ons. De burgemeester heeft in een persbericht bekend gemaakt dat deze relatief beheersbaar is verlopen, zonder grote incidenten. Toch was er in de aanloop naar de jaarwisseling veel vuurwerkoverlast. Via de gemeentelijke sociale media is bekendgemaakt waar inwoners meldingen van overlast konden doen.

Ondanks deze inspanningen leek de overlast niet minder te worden. De volledige evaluatie doet nog even op zich wachten, maar wederom zijn er diverse prullenbakken en bushokjes slachtoffer geworden van de jaarwisseling. De schade aan de openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen zal vermoedelijk weer in de tienduizenden euro’s lopen, nog los van de kosten die de gemeente jaarlijks maakt om zich voor te bereiden op de jaarwisseling.

D66 Westland heeft zich in het verleden reeds verschillende malen ingespannen voor een vuurwerkverbod. Helaas hebben deze inspanningen nog niet geleid tot een volledig verbod, maar de partij blijft van mening dat het tijd is om afscheid te nemen van het consumentenvuurwerk.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:
1. Waar konden inwoners melding kunnen doen van vuurwerkoverlast?
2. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen in de afgelopen weken?
3. Hoeveel van deze meldingen hebben geleid tot handhaving?
4. Hoe staat de burgemeester ten opzichte van een totaalverbod op consumentenvuurwerk?
5. Is de burgemeester bereid om contact te zoeken met andere gemeenten en gezamenlijk te lobbyen bij het Rijk om een verbod op consumentenvuurwerk te bewerkstelligen?