Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 5 maart 2021

betreft: afwijzen bouwplan Kwintsheul

Op 5 maart 2021 bracht de het bericht dat het college het ontwerp voor een appartementengebouw aan de Kerkstraat in Kwintsheul heeft afgewezen. Volgens het nieuwsbericht zijn er diverse gesprekken gevoerd door de ontwikkelaar en de ambtelijke dienst, in aanwezigheid van de wethouder. Op basis van die gesprekken zou het bouwplan zijn ingediend waarop een gemeentelijk verzoek volgde het bouwplan weer in te trekken.

D66 Westland is het eens met de Heulse Aanpak dat woningbouw, en dan met name appartementen, op de locatie van Verkade noodzakelijk is voor de doorstroming en voor het leefbaar houden van Kwintsheul.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van het nieuwsbericht van de WOS?
2. In hoeverre berust het nieuwsbericht, onder andere waar het gaat om de gesprekken tussen gemeente en ontwikkelaar en de toetsing aan de Woonvisie, op waarheid?
3. Wordt er bij het beoordelen van een bouwplan aan de hand van de Woonvisie alleen gekeken naar het enkele bouwplan of wordt het bouwplan beoordeeld in het grotere geheel van een dorp of wijk?
4. Wat is het stedenbouwkundige verschil (niet het bestemmingsplantechnische verschil) tussen het bouwplan Kerkstraat en de bouwplannen Dijkweg en Kerklaan?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Maxim van Ooijen
steunraadslid D66 Westland