Imke Verbeek nieuwe voorzitter D66 Westland

De Wateringse Imke Verbeek-de Ruijter is gekozen tot nieuwe partijvoorzitter van D66 Westland en Midden-Delfland. Zij kreeg unanieme steun van de ledenvergadering.

De overdracht van het voorzitterschap door Mark Hendrix aan Imke Verbeek.

De overdracht van het voorzitterschap door Mark Hendrix aan Imke Verbeek. Beeld: D66 Westland

Tegelijkertijd werden nog vier bestuursleden gekozen zodat het partijbestuur weer op volle sterkte is: Jip Korteknie uit Naaldwijk werd secretaris, Koos van der Hoeven uit Wateringen is de nieuwe penningmeester en Rajeck Massa uit Monster is de nieuwe politiek secretaris. Mieke van Bohemen-Zwaard uit Maasland is bestuurslid met in haar portefeuille specifieke aandacht voor Midden-Delfland.

Het nieuwe bestuur, v.l.n.r. Rajeck Massa, Koos van der Hoeven, Imke Verbeek, Jip Korteknie en Maria Zwaard.

Het nieuwe bestuur, v.l.n.r. Rajeck Massa, Koos van der Hoeven, Imke Verbeek, Jip Korteknie en Maria Zwaard. Beeld: D66 Westland

Voorzitter Imke Verbeek-de Ruijter: “Ik ben heel blij met de steun die de leden voor mij en de andere bestuursleden hebben uitgesproken. Het vorige bestuur – met Mark Hendrix, John de Vries en Bart Wijnands – heeft de afgelopen jaren een sterke afdeling neergezet, die in totaal inmiddels vier raadsleden en een wethouder rijk is. Alle leden zijn hen ontzettend dankbaar dat zij zich zoveel jaar, John zelfs 22 jaar, vrijwillig hebben ingezet voor onze lokale afdeling. Als nieuw bestuur hebben we zin om aan de slag te gaan om D66 in onze twee gemeenten nog beter op de kaart te zetten.”

Aftredend voorzitter Mark Hendrix: “Ik dank alle leden voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Ook veel dank aan mijn (ook afgetreden) medebestuursleden John de Vries en Bart Wijnands. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes en vooral veel plezier.”

De afgetreden bestuursleden. v.l.n.r. Bart Wijnands, Mark Hendrix, John de Vries.

De afgetreden bestuursleden. v.l.n.r. Bart Wijnands, Mark Hendrix, John de Vries. Beeld: D66 Westland

Ook de twee fractievoorzitters verwelkomen het nieuwe bestuur. Benjamin Hofland van Westland: “Wij werken altijd nauw samen met het partijbestuur en zien ernaar uit om ons te laten inspireren door de nieuwe mensen.”

“Midden-Delfland heeft altijd de volle aandacht van het hele partijbestuur gehad”, stelt Roger Vieira, “maar met een bestuurslid dat zich met onze gemeente bezighoudt wint het totale bestuur aan slagkracht en dat komt de beide fracties en dus de beide gemeenten ten goede.”