Klimaat, natuur en milieu

De SGP heeft het fundament onder de Veerse coalitie weggetrokken, door tegen een afspraak uit het coalitieakkoord te stemmen. Net als HVV en de ChristenUnie. Samen met de VVD hadden deze partijen afgesproken dat er een proef zou komen met kleine windmolens bij boerenbedrijven. Nu de SGP, HVV en ChristenUnie windmolens bij nader inzien niet mooi vinden, vervalt die afspraak. En de gemeente Veere blijft als onbetrouwbare partner voor inwoners én bedrijven achter.

De gemeenteraad van Veere drinkt weer water uit de kraan. Tijdens de coronaperiode schakelde de raad over op water uit flesjes, met een stroom lege plastic flesjes tot gevolg. Sinds begin 2024 zijn de aloude waterkannen weer terug, na een voorstel daartoe van D66 Veere.

Financiële hulp voor Veerenaren met weinig inkomen. Geld voor nieuwe apparaten én geld om de energierekening te kunnen betalen.

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem sprak in de laatste raadsvergadering steun uit voor het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Toch vindt hij dat veel plannen en ideeën nog een stuk beter kunnen. "D66 zal alle plannen op de inhoud beoordelen."

Terugblik op de raadsvergadering van 21 april 2022: ambtsgebed niet afgeschaft. VVD Veere schudt liberale veren weer eens af, speeltuinen en sportterreinen Veere rookvrij, schoolgebouwen duurzaam en met goede ventilatie en staat openbare ruimte in Westkapelle

De SGP heeft het fundament onder de Veerse coalitie weggetrokken, door tegen een afspraak uit het coalitieakkoord te stemmen. Net als HVV en de ChristenUnie. Samen met de VVD hadden deze partijen afgesproken dat er een proef zou komen met kleine windmolens bij boerenbedrijven. Nu de SGP, HVV en ChristenUnie windmolens bij nader inzien niet mooi vinden, vervalt die afspraak. En de gemeente Veere blijft als onbetrouwbare partner voor inwoners én bedrijven achter.

De gemeenteraad van Veere drinkt weer water uit de kraan. Tijdens de coronaperiode schakelde de raad over op water uit flesjes, met een stroom lege plastic flesjes tot gevolg. Sinds begin 2024 zijn de aloude waterkannen weer terug, na een voorstel daartoe van D66 Veere.

Financiële hulp voor Veerenaren met weinig inkomen. Geld voor nieuwe apparaten én geld om de energierekening te kunnen betalen.

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem sprak in de laatste raadsvergadering steun uit voor het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Toch vindt hij dat veel plannen en ideeën nog een stuk beter kunnen. "D66 zal alle plannen op de inhoud beoordelen."

Terugblik op de raadsvergadering van 21 april 2022: ambtsgebed niet afgeschaft. VVD Veere schudt liberale veren weer eens af, speeltuinen en sportterreinen Veere rookvrij, schoolgebouwen duurzaam en met goede ventilatie en staat openbare ruimte in Westkapelle

Toont 6 van 6