Michel Gerritsen

Michel Gerritsen - Beeld: Mary Remijnse

“Vrijheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid vind ik belangrijke waarden. D66 vertegenwoordigt die voor mij heel goed”

  • 58 jaar
  • Dordrecht
  • Grijpskerke

Ik ben een betrokken D66’er en ik draag Zeeland en de Zeeuwse politiek een warm hart toe. Met energie en initiatief wil ik als nieuwbakken Zeeuw graag een bijdrage leveren aan het verder bouwen aan het mooie politieke klimaat in Zeeland. Meedenken over vraagstukken zoals onder andere toerisme, woningbouw en verduurzaming spreekt mij erg aan.

Graag wil ik de komende periode een balans vinden in de lusten en de lasten van het toerisme, in de verduurzaming van de gemeente en het verder professionaliseren van de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast wil ik nadrukkelijk op zoek naar de stem van de inwoners, met realiteitszin naar de gemeentelijke dossiers kijken én de eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren.

Lievelingsplek in je gemeente?

De stranden, prominent en herkenbaar in de gemeente Veere. Ik vind het heerlijk om er te zijn, om uit te waaien, over de zee uit te kijken en te wandelen. Als ik het strand zie, voel ik me weer thuis en krijg ik een ontspannen en relaxed gevoel.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Samenwerking tussen de verschillende kernen is de manier om bijvoorbeeld gemeentebrede verkeersproblemen aan te pakken. Ook via samenwerking met Middelburg en Vlissingen kun je geld besparen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Balans brengen in de opbrengsten uit toerisme en de overlast die het bewoners geeft (bijv. via verkeer)
  • Verduurzaming van de gemeente Veere
  • Meer samenwerking tussen gemeenten

Welk boek raad jij iedereen graag aan?

De wereld volgens Garp van John Irving. Op de middelbare school ben ik aanraking gekomen met deze Amerikaanse schrijver. De worsteling van een beginnend schrijver in een soms absurdistische wereld met thema’s die ook nu nog actueel zijn, heeft op mij indruk gemaakt.

Welk evenement had je niet willen missen?

Ik ga graag naar een voorstelling in het theater in Middelburg. Dat vind ik een prachtige plek met mooie voorstellingen waar je Zeeland nog beter leert kennen.