Lodewijk Schelfhout

Lodewijk Schelfhout - Beeld: Mary Remijnse

“D66 is voor mij het redelijk alternatief. Dat zit ook besloten in ons denken ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’.”

  • 72 jaar
  • Den Haag
  • Zoutelande

De ganse wereld – van globe tot ‘t kleinste dorp – is op een glibberig pad van verandering geraakt en versneld onderweg naar een helemaal nog niet goed gedefinieerde toekomst.

Ik vind het van grootste belang dat individuele burgers zich actief bemoeien met het vormgeven van hun eigen toekomst en die van hun nageslacht. Bovendien is actieve betrokkenheid inspirerend en geeft meedoen zin aan ’t dagelijks bestaan en zeker ook voldoening.

Het gemeentelijk sociale en politieke leven van Veere is voor mij weliswaar redelijk overzichtelijk, en zeker dynamisch genoeg om erbij betrokken te willen zijn.

Ik ben zo eigenwijs om te denken dat mijn eigen opvattingen ook voor anderen van belang zijn. Die opvattingen komen op veel  punten overeen met het gedachtegoed van D66. Derhalve vaar ik mee onder die vlag, want alleen de wereld veranderen gaat niet lukken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Noordzeestrand bij Zoutelande met fantastisch uitzicht, de ruisende zee met vogelgeluiden en prikkelende geur van zout.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Veere kan en moet een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, te werken en te recreëren in een gezond ecologisch klimaat. Dat vereist een voortdurende inspanning en het telkens creatief afwegen van vaak tegengestelde belangen, die ieder op zich niet onredelijk hoeven te zijn, maar dat is juist politiek in goede zin des woords.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Veere kan en moet een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, te werken en te recreëren in een gezond ecologisch klimaat. Dat vereist een voortdurende inspanning en het telkens creatief afwegen van vaak tegengestelde belangen, die ieder op zich niet onredelijk hoeven te zijn, maar dat is juist politiek in goede zin des woords.

Welk boek raad jij graag iedereen aan?

Ook voor een niet-religieus persoon is het Oude Testament van de bijbel een fantastische set literaire boeken, waarin de fundamentele vraag “Wat is de mens?” heel beeldend wordt behandeld.

Verder raad ik de klassieke avonturenromans van Homerus graag aan.

Nu ben ik bezig in boeken over probleem van ongelijke verdeling van welvaart in kapitalistisch samenlevingen van economen Stiglitz en Mazzucato. 

Welk evenement had je niet willen missen?

Het eerste deel van een 11-delige theatervoorstelling over de filosoof Wittgenstein. Heel boeiend omdat hij filosofeerde tegen de achtergrond van de catastrofale Eerste en de Tweede Wereldoorlog zou nog komen. In die roaring twenties van de vorige eeuw zitten elementen die we ook in deze tijd terug zien komen.