Hans de Waard

Hans de Waard - Beeld: Mary Remijnse

“Ik vind het onacceptabel dat zoveel inwoners de gemeente op dit moment als tegenstander ervaren.”

  • 59 jaar
  • Zierikzee
  • Biggekerke

Veere is een prachtige gemeente waarin natuurschoon, rust & ruimte en locale gemeenschapszin samenkomen met ondernemerschap, zorg voor toerisme en behoud van tradities. De balans tussen bescherming van het bestaande en inzetten op noodzakelijke vernieuwing om een fijn woon- en ondernemersklimaat te garanderen, slaat nu te vaak door naar behoudzucht en zelfs wegkijken van fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het open debat wordt onvoldoende gevoerd, heilige huisjes bepalen te vaak de gemeentelijke regelgeving en daarmee blijft onze gemeente achter om optimistisch en proactief de toekomst vorm te geven. Dit is de opdracht voor de komende jaren die ik graag wil helpen vormgeven. Zodat we als inwoners weer met trots en in vertrouwen naar onze gemeente kijken.

Ik ga me vooral inzetten voor keuzes die de gemeente kan maken op het gebied van landschapsinrichting, natuur en infrastructuur, duurzame ontwikkeling van toerisme en (agrarische) bedrijvigheid en de bestuurscultuur binnen de gemeente. Op die vlakken is een actief beleid nodig om het vertrouwen tussen gemeente en burgers te herstellen zeer noodzakelijk.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het strand- en duigebied van Valkenisse, de verbinding tussen zee en land. Prachtige intieme stukjes natuur, heftige elementen in najaar en winter, kleinschalig bos- en grasland met veel ruimte voor vogels, reeën en klein wild. Dagelijkse drukte verwaait daar. Mede om die rust, ruimte en het zilte klimaat zijn we na meer dan 35 jaar weer teruggekomen op Walcheren.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente moet een agenda ontwikkelen voor hoe Veere er in 2030 en verder uitziet. We moeten achterstallig onderhoud gaan wegwerken, innoveren waar nodig, en beschermen waar mogelijk. Meer ruimte voor kwalitatieve initiatieven in plaats van kwantitatieve groei.
Daarnaast is het herstel van het vertrouwen tussen gemeente, inwoners en ondernemers erg noodzakelijk. We moeten de dialoog met inwoners opengooien en afscheid nemen van de gesloten bestuurscultuur.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • visieontwikkeling vanuit de principes 1) duurzaamheid, 2) beter en anders in plaats van meer, 3) ruimte voor maatschappelijke initiatief en 4) begeleiden in plaats van voorschrijven.
  • open en toegankelijke gemeente, moderniseren van de bestuurscultuur en meer toegankelijke tone of voice.
  • verhogen van de deskundigheid binnen de gemeente door inzet van en verbinding met professionele partijen, burgers, maatschappelijke organisaties én niet in de laatste plaats met ondernemers.

Welk boek wil jij graag iedereen aanraden?

Ik lees veel actualiteit, opinie en achtergrondverhalen, maar aan het lezen van boeken kom ik de laatste jaren helaas weinig toe.

Welk evenement had jij niet graag willen missen?

Covid heeft mijn culturele activiteiten enorm beknot helaas. Ter compensatie huren we thuis vaak (filmhuis)films. Dat ontspant, verruimt de blik en het nagesprek thuis is gezellig en waardevol.