Maurits de Brauw

Maurits de Brauw - Beeld: Mary Remijnse

“D66 is voor mij het meest redelijke alternatief, met heel vaak buitengewoon prettige mensen.”

  • 75 jaar
  • Baarn
  • Veere

Waarom ben jij actief voor D66 Veere?

De rode draad door mijn professionele leven is het thema van macht en tegenmacht. De ultieme vorm is misschien wel geïnstitutionaliseerde tegenmacht à la de Algemene Rekenkamer, maar ook evaluaties van het functioneren van Raden van Bestuur of Raden van Commissarissen. Overal waar macht aan de orde is, bepleit ik (liefst georganiseerde) tegenmacht opdat de macht niet verword tot absolute macht met alle desastreuze gevolgen van dien.

Dat ik op mijn leeftijd nog actief meedoe met D66 komt door mijn maatschappelijke betrokkenheid, en in het bijzonder vanwege mijn zorg over de ongebreidelde groei van het toerisme in Zeeland.

Walcheren is nu aantrekkelijk voor mensen vanwege de rust, de ruimte, de stranden en het open landschap, maar die aantrekkelijkheid is begrensd. Ik wil graag ervoor zorgen dat die aantrekkelijkheid blijft. Daarvoor is het denk ik nodig om een keer te zeggen, genoeg is genoeg.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Bastion van de vesting Veere, omdat ik daar toevallig woon en het daar prachtig is.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Voor de gemeente Veere zie ik grote kansen als we het kleinschalige karakter weten te bewaren. Zie de kustlijn bij Domburg en vergelijk dat met die van Knokke. Waar gaat jou voorkeur dan naar uit? Maar let op: in West Zeeuws-Vlaanderen rukken de Belgische contouren al op. Met nog een paar Waterparken Veerse Meer en je kunt op Walcherse wegen en fietspaden niet meer voor- of achteruit.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • de ambtelijke slagkracht van de gemeente Veere vergroten
  • de toeristische infrastructuur versterken én geregisseerde afvlakking van de groei van de toeristenstroom
  • verbetering van de biodiversiteit door verbod op landbouwgif

Welk boek raad je iedereen graag aan?

De kunst van het nietsdoen van Theo Fischer, omdat het een staat van zijn probeert te duiden die in mijn ogen nastrevenswaardig is, en waarbij ik mij zou onthouden van ieder oordeel.

Welk evenement had je niet willen missen?

De ontmoeting die ik had met David van Reybrouck in de Grote Kerk in Veere, waar zijn boek Revolusi over de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië het onderwerp was van een vraaggesprek met hem en de mensen in de zaal.