Steun D66 voor Veers akkoord op hoofdlijnenHet coalitieakkoord op hoofdlijnen kan vooralsnog rekenen op de steun van de D66-fractie in de gemeenteraad. Dat zei D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem 2 juni in de gemeenteraad. “Een programma op hoofdlijnen spreekt ons aan.” Hij sprak de hoop uit dat de coalitie op deze weg doorgaat. “Sta elkaar de vrijheid toe om afwijkend te stemmen en timmer niet alles bij voorbaat alsnog dicht.”

Inhoud akkoord lang
niet altijd goed

Qua inhoud was de Veerse D66-fractievoorzitter lang niet alleen maar tevreden. “We lezen wel vaak wat er niet gaat gebeuren en niet mag,” aldus Van Maldegem. Hij verwees bijvoorbeeld naar het ‘njet’ op zonneparken en windturbines. Ook de zin dat de coalitie geen kerntaak ziet in het openbaar vervoer kan niet rekenen op de instemming van D66.

Samenvatting debat over coalitieakkoord

Beeld: Marloes Wondergem

D66 zal voorstellen op merites beoordelen

De D66-fractie zei alle voorstellen de komend jaren op de inhoud te zullen beoordelen. “Daar waar het beter kan, zullen we verbeteringen voorstellen. Wat we niet goed vinden, zullen we niet steunen.”

Ouderensoos niet privatiseren

Een voorbeeld daarvan is de privatisering van de dorpshuizen, waar de coalitie op aan lijkt te sturen. Van Maldegem vindt dat als de ouderensoos te weinig oplevert, die gewoon door moet kunnen gaan. `Koersballen, rummikuppen en klaverjassen moet je niet aan de markt overleveren.”

Financiële onderbouwing coalitieplannen is drijfzand

Verbazingwekkend aan het coalitieakkoord vindt D66 Veere de ontbrekende financiële bijlage. “Vanwege alle onzekerheden kan de coalitie geen onderbouwing geven,” vatte Van Maldegem het samen, “maar juist in moeilijke tijden leg ik zelf mijn inkomsten en uitgaven naast elkaar. Dat zou deze coalitie ook moeten doen.” De D66-fractievoorzitter kon niet anders concluderen dat de financiële onderbouwing onder de plannen van de coalitie op drijfzand zijn gebaseerd: “Dat is onverstandig en zo is onduidelijkheid richting de inwoners troef.”

Goede D66-ideeën beantwoordt coalitie niet

Van Maldegem noemde ook drie punten die D66 had aangedragen bij de coalitie, maar waarvan helaas niets terug te vinden is in de afspraken die SGP, HVV, VVD en ChristenUnie hebben gemaakt. “Geen plan hoe inwoners met lage inkomens kunnen verduurzamen. Zij blijven vermoedelijk zitten met hoge rekeningen en tochtige huizen,” aldus de Veerse D66’er die hiervoor een fonds had voorgesteld, waaruit inwoners goedkope leningen konden krijgen.

Huizendoel onduidelijk

Ten tweede ontbreekt het in het coalitieakkoord aan een concrete doelstelling voor het aantal te bouwen huizen. “D66 sprak over 1000 nieuwe huizen de komende vier jaar. De coalitie durft niet eens een doel als 10, 50 of 80 te noemen,” stelt Van Maldegem.

Inwoner echt betrekken lijkt coalitie eng te vinden

Als derde gebrek aan het akkoord noemde hij een concreet idee om de inwoners meer te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. D66 had een burgeramendement en een burgermotie voorgesteld. Daarmee heeft de inwoner invloed op de agenda van de gemeenteraad. “Zoveel betrokkenheid gaat de coalitie blijkbaar te ver.”

Angst: coalitie ‘voor en door ondernemers’

Ten slotte merkte Van Maldegem op D66 ergens nog met de angst zit dat deze coalitie er eentje wordt voor en door ondernemers. Tekenend daarin vindt Van Maldegem dat het coalitieakkoord schrijft dat ‘voldoende droog zand’ belangrijk is voor de toerist. “Over droge voeten voor de inwoners lezen we niets. Laten we niet de fout maken de prachtige omgeving waarin we geld verdienen te sparen. Wat kwetsbaar is, beschermt D66 graag,” aldus Van Maldegem.

Luister bijdrage D66 helemaal terug

Luister de hele bijdrage van D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem tijdens het debat hier terug (vanaf 44 minuut en 43 seconden).