Raad durft ambtsgebed niet te moderniseren

De Veerse gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel van D66 om het ambtsgebed om te vormen tot een moment van stilte afgewezen. Aanstaande coalitiepartijen VVD en Hart voor Veere vinden de traditie van het christelijke ambtsgebed belangrijker dan een moment van stilte waarin iedere inwoner zich kan herkennen.

Ambtsgebed niet inclusief

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem wilde met het eerste initiatiefvoorstel van zijn fractie in deze periode uitstralen dat in de gemeente Veere ruimte is voor iedereen. Ongeacht levensvisie, geloof of denkbeeld. “Het huidige ambtsgebed is van christelijke snit. Dat spreekt lang niet iedereen aan.”

Veerse VVD laat liberale veren varen

Het moment van stilte voorafgaand en na afloop van de raadsvergadering biedt ruimte voor alle raadsleden en alle inwoners om een moment van bezinning te vinden. Van Maldegem: “Het leek alsof de VVD de liberale veren wederom afschudde omdat ze mee willen doen in de volgende coalitie met SGP en ChristenUnie.”

Visuele samenvatting raadsvergadering 21 april 2022

Speeltuinen en sportvelden in Veere volledig rookvrij, ambtsgebed blijft bestaan, en aandacht voor Grôôt-Ôôd in Westkapelle Beeld: D66 Veere

Speeltuin en sportveld rookvrij van volgend jaar

Zoals in de commissievergadering al duidelijk was geworden, schaarde de gemeenteraad zich achter het D66-voorstel om de Veerse speeltuinen en sportterreinen volledig rookvrij te maken. Vanaf 1 juli volgend jaar is er geen plaats meer voor rook en asbakken. “Ook niet op de buitenterreinen rondom het gemeentehuis en de dorpshuizen,” aldus Van Maldegem, “Dat is weer een belangrijke stap op weg naar een rookvrije generatie.”

Duurzame scholen met gezonde lucht

De scholen in Veere worden vanaf nu energieneutrale gebouwen zodra er nieuwbouw of renovatie plaatsvindt. Ook gaan alle Veerse kinderen straks leren in lokalen met goede ventilatie. “Als je investeert, doe het dan duurzaam,” vindt Van Maldegem. “en tijdens de pandemie hebben we gezien hoe belangrijk schone lucht is voor onze kinderen. Dat gaan we nu ook structureel regelen in Veere. Daar ben ik blij mee.”

Grôôt-Ôôd in Westkapelle

Ook stelde Van Maldegem vragen naar de openbare ruimte in Westkapelle. In het laatste Polderhuisblad verscheen daarover een klaagzand. Van Maldegem: “Met name de staat van het Grôôt-Ôôd (officieel: Zuiderhoofd) is echt heel slecht. Dat is een wond in de uitstraling van het dorp.” Het college heeft toegezegd bij het waterschap weer aandacht te vragen voor het Zuiderhoofd.