STOP Bomenkap Huis Doorn

Al sinds 2019 zet D66 Utrechtse Heuvelrug zich in voor het behoud van de bomen bij Huis Doorn. Wij vinden het, net als de ruim 1500 inwoners, totaal onnodig om gezonde bomen om te kappen voor
een landschappelijke plan (1)

Doordrukken

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is echter vasthoudend en lijkt steeds te zoeken naar nieuwe argumenten om het plan door te drukken. In een nieuwsbericht van 19 juli jl. (2) melde het RVB dat de 484 monumentale beuken gekapt moesten worden nu ook vanwege de
droogte. D66 en CDA Utrechtse Heuvelrug maken zich zorgen dat we op een achternamiddag de kettingzaag horen en dat het te laat is voor deze 200 jarige beuken. Daarom hebben we de volgende
vragen aan het college:

1. Status

Wat is nu de status van het plan rondom herinrichting huis Doorn en specifiek de bomenkap?

2. Gesprek met RVB

Gesprek met RVB. In een unaniem ingediende motie van januari 2021 wordt het college gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf.

  • Heeft dit inmiddels geleid tot nieuwe inzichten?
  • Zijn de gesprekken op voldoende niveau gevoerd om ook de noodzaak van het plan, wat betreft onderdeel bomenkap, ter discussie te stellen?
  • Kunnen we het RVB bewegen om een deel van het geld voor de renovatie anders te benutten. Bijvoorbeeld juist voor de aanplant van extra groen en / of een speelvoorziening voor de jeugd bij Huis Doorn?

3. Droogte

In het artikel van RVB uit juli wordt gezegd dat droogte een extra reden zou zijn van de bomen kap.

  • Deelt het college deze zienswijze?
  • (een deel van) Huis Doorn heeft een eigen waterpeil. In hoeverre kan een ander waterpeil beheer zorgen voor behoud van deze bomen?

4. Droogte

Als RVB morgen een kapvergunning zou aanvragen, is het college:

  • Voldoende voorbereid om deze te kunnen weigeren op inhoudelijke gronden?
  • Zo nee, is college bereid de benodigde voorbereiding te treffen om een dergelijke kapvergunning te kunnen weigeren?
  • Voornemens zich op een andere manier in te spannen om besluit te beïnvloeden? (zienswijzen, bezwaar, …)

5. Informeren

Is het college bereid de raad actief te informeren en te betrekken in de besluitvorming zodra er nieuwe ontwikkeling zijn wat betreft bomenkap?