Geen nieuws of goed nieuws voor de bomen bij Huis Doorn?

Meer dan 1500 betrokken inwoners en vrijwilligers zetten in de zomer van 2020 hun handtekening onder een petitie waarin de gemeente wordt gevraagd geen vergunning af te geven voor de kap van de dubbele beukenrijen bij Huis Doorn. Het Rijksvastgoed plaatste de zomer ervoor oranje stippen op de bomen die op basis van het renovatieplan gekapt moeten worden. Het maakte in één klap duidelijk om hoeveel bomen het zou gaan en zorgde voor de nodige zorgen en commotie.

Kritisch

De fractie van D66 heeft zich sinds 2019 op verschillende momenten (oktober 2019, juli 2020, januari 2021) kritisch uitgelaten over de inhoud van het renovatieplan. Op zich is het goed nieuws dat er sinds 2015 vanuit Den Haag meer aandacht is gekomen voor het Doornse museum en het bijbehorende landgoed. Daarvoor hebben wij ook onze waardering uitgesproken. Aan het achterstallig onderhoud moet zonder meer het een en ander gebeuren.

Beeld: D66 UH

Alternatieven

Het mag duidelijk zijn dat Park Huis Doorn de afgelopen 250 jaar met de mode van de tijd is veranderd, nog steeds verandert en zal blijven veranderen. Dat architecten daar graag hun stempel op willen zetten, is goed te begrijpen. Niet te begrijpen is waarom 250 veelal gezonde bomen die nog tientallen jaren mee kunnen voor een tekentafelplan gekapt moeten worden. Dat is niet van deze tijd.
Er zijn wat ons betreft voldoende alternatieven voorhanden waarbij de bomen gespaard kunnen worden en daarom hebben we in januari 2021 per (unaniem ingediende) motie aan het college gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf. Sindsdien is het echter stil gebleven.

Geen nieuws, goed nieuws?

Geen nieuws is goed nieuws, zou je kunnen zeggen. Maar daar durven we in dit dossier niet op te vertrouwen. Hoog tijd dus om te vragen naar de stand van zaken. Op de laatste raadsvergadering van deze periode zullen we de wethouder dus de volgende vragen voorleggen:

  • De motie “Bedenkingen bij de Herinrichting Tuinen Huis Doorn” is in januari 2021 aangenomen. Is het de wethouder inmiddels in gesprek gegaan met het Rijksvastgoedbedrijf? Zo ja, wanneer heeft dat plaats gevonden? Zo nee, waarom heeft dat nog niet plaats gevonden?
  • Waarom heeft de wethouder de raad het afgelopen jaar niet over de gesprekken geïnformeerd?
  • Hoe heeft het Rijksvastgoedbedrijf gereageerd op de bedenkingen vanuit de samenleving met betrekking tot de kap van gezonde beuken?
  • Is er met het Rijksvastgoedbedrijf gesproken over een alternatief ontwerp waarbij de beuken gespaard kunnen blijven? Kan de wethouder de raad hier iets meer over vertellen?
  • In september 2019 heeft de wethouder toegezegd de raad vooraf bij de kapplannen te betrekken. Op welke manier zal dat in de toekomst gebeuren?

Antwoorden

Antwoorden volgen op 21 en 24 februari.
Hopelijk is het deze keer goed nieuws!