LHBTI-beleid: nog een wereld te winnen

Aandacht voor LHBTI is in onze gemeente helaas nog geen vanzelfsprekendheid. Vooral aan de zichtbaarheid moet gewerkt worden. Zo wordt de regenboogvlag niet standaard gehesen op LHBTI-momenten zoals de Pride maand en Paarse Vrijdag. En laat de diversiteit van het beeldgebruik op de gemeentewebsite nu nog te wensen over.

Motie

In december 2018 diende ik namens D66, samen met OPEN en VVD een motie in waarin het College wordt gevraagd speciale aandacht te besteden aan psychische problemen bij LHBTI-jongeren en eenzaamheid bij LHBTI-ouderen. Ook vroegen we het College concreet te maken hoe we de zichtbaarheid van LHBTI kunnen vergroten.

Een wereld te winnen

De motie is aangenomen en voor een deel uitgevoerd. Maar daarmee stopt de noodzaak voor de aandacht niet. Recente cijfers van Movisie benadrukken opnieuw het belang van een ambitieus LHBTI-beleid. Uit deze cijfers blijkt dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om acceptatie.

Tolerantie

D66 wil daarom dat er in onze gemeente in een volgende periode meer aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Niet alleen in een raads- en uitvoeringsprogramma, maar vooral bij het eenzaamheidsbeleid, bij de inclusie agenda en het sportbeleid. Door het instellen van een meldpunt racisme en discriminatie en door samen te werken met scholen, sportverenigingen en verzorgingstehuizen. Ten slotte zou D66 graag zien dat onze gemeente op een plek waar dat veilig kan, een regenboogzebrapad neer zou leggen, als mooi en aansprekend symbool voor tolerantie.