Struikelstenen (‘Stolpersteine’) op de Heuvelrug

Op 20 april maakte de gemeenteraad het plaatsen van struikelstenen mogelijk. Namens D66 nam onze Wim Cassée hiertoe het initiatief en schreef een motie die samen met alle fractievoorzitters in de gemeenteraad werd ingediend. Dat is vrij uniek. D66 is blij met de unanieme steun van alle fracties.

Tweede Wereldoorlog

De bedoeling van dit initiatief is dat iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog is weggevoerd en niet meer terugkeerde ter herinnering een struikelsteen krijgt bij het laatste adres waar zij of hij woonde of zat ondergedoken. Zo laten wij vanuit onze moderne tijd merken dat ze niet worden vergeten.

Iedereen

Het gaat dus om iedereen die (in de vernietigingskampen) is vermoord en geen graf kreeg. Het gaat ook om iedereen die de kampen heeft overleefd, maar ten gevolge van honger, uitputting e.d. niet terugkeerde. Naast Joodse inwoners kunnen dit dus ook inwoners zijn geweest die om andere redenen zijn vervolgd, vermoord en geen eigen graf kregen.

Archiefonderoek

Het is belangrijk dat de voorbereidingen zorgvuldig gebeuren. Intensief archiefonderzoek is waarschijnlijk noodzakelijk. Gesuggereerd is om de betrokken gemeenschappen, belangenorganisaties en de lokale historische verenigingen in de dorpen hierbij te betrekken. Ook Kamp Amersfoort en de Stichting Stolpersteine kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Met het aannemen van de motie, is het nu aan het college van burgemeester & Wethouders om de volgende stap te zetten om de struikelstenen te realiseren.

Wim Cassee

,,Al struikelend over het verleden, voorkomen we dat we dezelfde valkuil trappen, Nu en in de toekomst.”

struikelstenen

Beeld: Wim Cassee