Op weg naar een regenboog gemeente

Overal ter wereld worden LHBTI-personen nog steeds gediscrimineerd. Op maandag 7 februari tekenden wij samen met andere partijen van de raad, het regenboogstembusakkoord 2022.
Niels Geelkerken was daar voor D66 aanwezig. 
Tijdens het tekenen voor het gemeentehuis in Doorn werden er vanaf de overkant van de straat discriminerende opmerkingen geroepen. Wij hebben hiervan melding gemaakt zowel bij de politie als bij het meldplatform voor de LHBTI community we blijven onszelf.

Voortgang?

In onze gemeente is er ook nog altijd sprake van discriminatie en onheuse bejegening van de LHBTI personen. Tijdens de commissievergadering van 14 februari stelden wij vragen:
Zijn de acties uit het regenboog actieplan inmiddels afgerond?
Wordt herkend dat er stereotype beeldgebruik op de gemeentewebsite en social media verschijnt?
Hoeveel scholen in onze gemeente hebben vignet Gezonde School voor het thema Relaties en Seksualiteit behaald?

Beeld: D66 UH

Wethouder Hans Waalwijk gaf een uitgebreide beantwoording op deze vragen: Door corona heeft inclusie vertraging opgelopen. Acties uit het actieplan zijn nog niet afgerond en de LHBTI werkgroep die opgestart had moeten zijn is er nog niet. Gelukkig is er ook positief nieuws: er is een speciale LHBTI-pagina op de gemeentesite en drie keer per jaar wappert de regenboogvlag. Er is duidelijk veel aandacht voor het onderwerp in de communicatie en hierbij is inclusie leidend. De oproep van de wethouder is ook: “Laten we elkaar scherp houden”! Alle middelbare scholen in onze gemeente hebben de subsidie aangevraagd of al gekregen om het vignet Gezonde School te halen. Daarin blijven we wat achter op landelijk, echter de motivatie om die weg in te gaan is minstens zo belangrijk. Uit de beantwoording van deze vragen wordt duidelijk dat er aandacht is voor LHBTI en dat de gemeente goede intenties heeft om een kleurrijke gemeente te zijn.

Regenboogzebrapaden

Nu lijkt het eindelijk richting einde pandemie te gaan en moeten wij ervoor zorgen dat de acties uit het actieplan weer snel worden opgepakt. In de raadsvergadering van maandag 21 februari dienen OPEN, D66 en VVD de motie Regenboogzebrapaden in. Op deze manier willen wij meer aandacht vragen om voor iedereen open te staan. In de komende raadsperiode willen wij samen met andere partijen van de raad volop inzetten op het regenboog programma en inclusie beleid.