Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken wat politieke partijen belangrijk vinden. Of om een stembiljet te begrijpen.

Laaggeletterd

In de Utrechtse Heuvelrug is ongeveer 8%-11% van de inwoners tussen de 16-65 laaggeletterd. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom herschreven we het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in eenvoudige taal.

Begrijpelijke taal

De komende jaren zullen we ons blijven inzetten om het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven te verminderen. We willen dat er voldoende plekken zijn waar volwassenen onze taal kunnen leren, kunnen leren lezen en schrijven en om hulp kunnen vragen als teksten onduidelijk zijn. Ook moet informatie van de gemeente in het vervolg begrijpelijker geschreven en beter leesbaar worden als het aan ons ligt. Tenslotte vinden we het belangrijk ieder kind in elk dorp van onze gemeente een goede start te geven. Lezen en een bibliotheek in de buurt, horen daar ook bij.

VLNR: Karin Oyevaar, Nicole Lolkema, Femke Reijnen en Dorien Schults - Beeld: D66 UH

Programma in eenvoudige taal

Op vrijdag 11 februari boden we dit herschreven verkiezingsprogramma aan bij de bibliotheek Z-O-U-T in Maarn waar Femke Reijnen, projectleider van het Taalhuis, het in ontvangst nam. Ook hebben we op alle bibliotheek locaties van Z-O-U-T in onze gemeente een exemplaar van het programma neergelegd zodat iedereen die dat wil het in kan zien.