Vragen over slachtoffers toeslagenaffaire in onze gemeente.

Op 26 februari j.l. is het rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de  parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening verschenen. Zij hebben onder andere onderzocht hoe de Toeslagenaffaire kon gebeuren en hoe dit te voorkomen.
Reden voor ons commissielid Hubert van Zanten om vragen te stellen aan wethouder Boonzaaijer over de slachtoffers van de toeslagenaffaire in onze gemeente. Hubert wilde weten hoeveel slachtoffers er nu nog hulp krijgen en of de gemeente nog wat extra kan doen voor deze mensen.

42 slachtoffers

De belastingdienst heeft aan de gemeente doorgegeven dat er 42 slachtoffers in onze gemeente wonen. In 2021 hebben de sociale dorpsteam deze mensen benaderd. 3 slachtoffers hebben toen om brede ondersteuning gevraagd. In het afgelopen jaar hebben nog 5 volwassenen en 3 kinderen zich gemeld bij de sociale dorpsteams voor brede ondersteuning.

Brede ondersteuning

Met deze mensen hebben de sociale dorpsteams veel contact en wordt de benodigde hulp gegeven. Deze mensen hebben veel meegemaakt. De sociale dorpsteams merken dat het voor sommigen moeilijk is om deze nare tijd een plek te geven en weer verder te kunnen gaan. Zij worden hierbij gesteund zo lang als dat nodig is. Hoe lang dat kan duren is nog onbekend.

Beeld: D66