Woningen, werk en groen in het Utrecht van 2040

Begin dit jaar presenteerde D66-wethouder Klaas Verschuure de nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Daarin worden keuzes gemaakt die tot het jaar 2040 richting geven aan de groei van de stad. De gemeenteraad sprak eerder al over de uitgangspunten voor deze RSU2040 en spreekt nu over de definitieve plannen. Susanne Schilderman namens D66: “Er ligt een visie die verder kijkt dan morgen, verder kijkt dan de reeds bedachte bouwprojecten. Een visie die doorkijkt naar hoe we een stad kunnen zijn waar mensen gezond en vrij kunnen leven op een manier die zij zelf willen.” D66 vraagt voor een aantal punten extra aandacht.

Woningbouw

Het belangrijkste vraagstuk van het moment. Op dit vlak moeten we verder kijken dan de komende jaren. D66 wil slim verdichten rondom knooppunten en roept al enkele jaren op om daar de A12-zone bij te betrekken. Hier kan aansluiting worden gevonden met Nieuwegein, de Merwedekanaalzone en bestaande infrastructuur. Ook in Overvecht liggen kansen. Wij willen werken met 130% plancapaciteit, omdat bedachte plannen soms toch wegvallen. Dankzij D66 gaat de gemeente onderzoeken wat voor stadswijk Rijnenburg kan worden en wat we daarvoor moeten doen. D66 houdt de deur voor bouwen in Rijnenburg definitief open.

Werk

D66 bracht eerder al in van Utrecht geen kantoortuin te willen maken. In onze stad moet werkgelegenheid zijn in verschillende sectoren en voor verschillende opleidingen. Dat past ook bij Utrecht als mbo-stad. Daarnaast wil D66 veel meer ambitie als het gaat over creatieve werkplekken. Het college vermeld 6 van deze plekken in 2040, maar gezien de groei van de stad zouden dat er volgens D66 eerder 40 moeten zijn. Het werkspoorgebied moet vrij blijven van woningbouw, zodat hier meer creatieve werkplekken verschijnen.

Groen

In een groeiende stad moet schaarse ruimte slim verdeeld worden. D66 wil groen binnen 300 meter van elke woning. En dat groen moet verbonden worden met elkaar, zodat Utrechters binnen de stad kunnen hardlopen en fietsen. Groenstroken, trapveldjes en ander openbaar groen mogen niet overal maximaal onder druk worden gezet door woningbouwplannen. Deze plekken blijven nodig om de stad te laten ademen. Liever ziet D66 plannen die de hoogte in gaan.