Toekomst Overvechtse Jongeren blijft prioriteit.

In het programma Samen voor Overvecht blijft de toekomst van Overvechtse jongeren prioriteit dankzij een voorstel van D66. Utrecht gaat daardoor méér doen om de kansen van Overvechtse jongeren te vergroten. Hierover was eerder discussie ontstaan nadat de wethouder had aangegeven dat er al genoeg wordt gedaan voor deze jongeren binnen de huidige plannen. D66 vindt dat dit niet zo is en eiste daarom meer actie.

Gebrek aan perspectief

Want: de cijfers liegen er niet om. Met veel jongeren in Overvecht gaat het niet goed. 60% van de kinderen in Overvecht loopt risico op een grote taal- en ontwikkelachterstand, ten opzichte van 5% in Oost. In Overvecht hebben 15% van de kinderen kans om in te stromen op havo of vwo, terwijl met 75% die kans voor kinderen in Noordoost velen malen groter is. Bijna 17% van de jongeren in Overvecht behaalt geen startkwalificatie. In Noordoost en Oost haalt slechts 4% van de jongeren geen startkwalificatie.
 
Onderwijs is de springplank voor ontwikkeling en een succesvolle toekomst. In Overvecht zijn ervaren jongeren gebrek aan perspectief. Ze willen meer in hun wijk en voor hun leven, maar ze hebben het idee dat ze met 1-0 achterstaan en lopen vast. Lachgas en drugs worden gebruikt als uitvlucht en sommige maken de keus voor het snelle geld. We kennen de verhalen van onze jongeren die over de grens hun leven op het spel zetten tijdens een van de velen plofkraken, waar Utrechters steeds vaker verantwoordelijk voor zijn.

Toekomst jongeren hoogste urgentie

Berdien van der Wilt: “Als je de cijfers kent en weet dat de jongeren hun toekomst zo somber inzien, dan moet de conclusie toch zijn dat de gemeente alles op alles moet zetten dit tij te keren. En dat het de hoogste urgentie moet krijgen? D66 wil dat Utrecht nu écht aan de slag gaat met de voorschool voor kinderen vanaf twee jaar met een taalachterstand.”
Daarnaast wil D66 dat ook op elke school in Overvecht een bibliotheek komt met ondersteuning van ouders en een leescoach die de kinderen ondersteunt met meer (voor-) lezen. Een succesvolle aanpak waarmee Utrecht al op andere scholen leesvaardigheid en kansengelijkheid verbeterd. Van der Wilt: “En ga er nou eens voor zorgen dat geen enkele jongere door schooluitval of stagediscriminatie buiten de boot valt. Coach en begeleid ze een voor een, totdat ze allemaal een succesvolle en blijvende plek op de arbeidsmarkt hebben. Dan alleen zijn we geslaagd.”

Samen voor Overvecht

Er zijn er veel verschillende organisaties, onderwijsinstellingen, sleutelpersonen die zich samen inzetten voor Overvecht, maar ze zouden nog meer samen kunnen werken. “Bij iedere bijeenkomst van Samen voor Overvecht ben ik altijd weer geraakt door de hoeveelheid mensen die zich inzetten, vrijwillig of professioneel, om de wijk vooruit te helpen. Ik ben blij dat de gemeente een coördinerende rol gaat oppakken om de samenwerking tussen de verschillende partijen te versterken, maar uiteindelijk kan de gemeente dit niet alleen en zijn juist deze mensen uit de wijk, maar ook de ouders nodig om de ambities op jeugd waar te maken. Daarom ga ik aankomende tijd met professionals uit de wijk én ouders van Overvechtse jongeren in gesprek over hoe we dit samen kunnen doen.”

Wil je ook met Berdien in gesprek over dit onderwerp? Stuur haar dan een bericht via [email protected]