RSU 2040: Hoe Utrecht gaat groeien en waar dan

Vandaag presenteert D66-wethouder Klaas Verschuure (ruimtelijke ordening) de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040. Hierin is in grote lijnen te zien hoe de stad eruit kan gaan zien in 2040, hoe de woningnood aangepakt wordt en hoe we zorgen voor genoeg werkgelegenheid. “Utrecht groeit als stad uit naar 455 duizend inwoners in 2040. Wij willen die ontwikkeling in goede banen leiden, door behoud van een leefbare stad waar het aantal woningen meegroeit. Maar dan ben je er nog niet. Tegelijkertijd zijn fors veel investeringen nodig voor mobiliteit, groen, onderwijs, energie, sport, cultuur, gezondheidszorg,” aldus wethouder Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). Voor al deze punten heeft D66 zich hard gemaakt en zij hebben nu een plek in deze strategie. Het ambitieniveau dat vandaag gepresenteerd is past bij de stad die Utrecht is en waar we samen naartoe groeien.

Een stad met water en groen

Al voor een langere tijd vraagt D66 aandacht voor een groene stad met genoeg water. Niet alleen een klein strookje groen met een slootje voor de deur, maar juist in een groene omgeving door kunnen lopen van het ene groene gebied naar het volgende. Ook plantsoenen in de buurt, grotere parken voor recreatie en ontspanning en goede verbindingen naar de landschappen om Utrecht heen, zoals de Utrechtse Heuvelrug of het Rivierengebied. “Juist nu hebben we behoefte om buiten te zijn, te ontmoeten, wandelen of lekker picknicken. Dat moet veel dichterbij komen, zowel in bestaande wijken als in nieuwe,” zo zegt raadslid Susanne Schilderman. Ze is dan ook blij om te zien dat deze inzet van D66 goed terugkomt in de plannen.

Waar Utrecht groeit

De stad groeit ongekend hard en daarom bouwen we de komende 20 jaar zestigduizend huizen. In de RSU staat beschreven waar we willen groeien en wat daarvoor nodig zal zijn. Wethouder Verschuure: “Wij laten als Utrecht zien hoe je een stad voor de toekomst op een gezonde manier verder kunt ontwikkelen. Daarbij gaan we eerst uit van verdichting rond binnenstedelijke knooppunten, dan naar de randen van de stad en pas daarna buiten de huidige contouren van de stad.” De focus ligt dus nu op de vele duizenden woningen die we in de stad kunnen maken op korte termijn. Om de groei op te vangen is het in de toekomst naar verwachting nodig om in polder Rijnenburg te bouwen. “Om goede plannen te maken, is de gemeente op initiatief van D66 gestart met het doen van een ontwerpstudie. Zo weten we hoe dit deel van de stad er mogelijk uit kan zien en wat daarvoor nodig is,” vertelt raadslid Schilderman. Duidelijk is dat grote extra investeringen nodig zijn voor bijvoorbeeld OV en infrastructuur.