Maak kennis met: Oele

Bij de opening van het politiek seizoen hebben we de prijs voor Lokale Held van 2022 uitgereikt. Elk jaar reiken we de prijs uit aan een lid dat zich op uitzonderlijke wijze als vrijwilliger ingezet heeft voor D66 Utrecht. Oele gebruikt al jaren het recht op moties en amendementen op een constructieve manier om D66 verder te brengen. Het afgelopen jaar heeft hij als betrokken werkgroeplid ook veel input geleverd voor het verkiezingsprogramma. Ook heeft hij veel gecanvast en was tijdens de campagne niet te stoppen. 

Beeld: Emma Dolmans

Wie ben je?

Sociologisch gezien ben ik een zevenvinker, al voel ik me als inclusief denkend burger ongemakkelijk bij deze aanduiding, die overigens afkomstig is van een bekende jaargenoot van mijn middelbare schooltijd. Ooit wilde ik een maatschappijkritisch schrijver worden en ik heb via de opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde ook een basis gelegd voor die ambitie, maar uiteindelijk vond ik de taalkunde interessanter. Ik ben nu werkzaam als adviseur tekstanalytics bij de Rijksoverheid, wat me de kans geeft om bestaande werkprocessen fundamenteel te innoveren. In 1990 kwam ik voor mijn studie naar Utrecht. Sinds 2008 woon ik met mijn gezin in Leidsche Rijn, wat mij betreft de mooiste stadswijk van Nederland! Ik zie mezelf als een gewone burger met bovengemiddelde interesse in maatschappelijke vraagstukken. Enerzijds om gemotiveerd mijn stem te kunnen uitbrengen, anderzijds om ook directe invloed uit te oefenen op de standpunten van mijn voorkeurspartij, te weten D66, en deze partij te helpen met campagne voeren. Het voelt voor mij als iets wat normaal is om je voor in te zetten, dus ik was erg verrast om door D66-Utrecht onderscheiden te worden als held van het jaar 2022…

Wat doe je bij D66?

Ik ben al zeker 5 jaar actief lid van de Utrechtse werkgroep onderwijs. Dit is een erg actieve en vrolijke werkgroep met een stabiele kern en goede contacten met de fractie en het onderwijsveld, waardoor ik er nog altijd met veel plezier aan deelneem en ondersteunend werk doe, waaronder het schrijven van moties, zoals over grondwetsartikel 23 (modernisering vrijheid van onderwijs). Ik heb me bij deze werkgroep aangesloten omdat het onderwijs een cruciale rol speelt bij het doorgeven en vernieuwen van kennis en vaardigheden en bij het streven naar kansengelijkheid en duurzaamheid. Vanuit de werkgroep heb ik me heel actief beziggehouden met de uitwerking van de onderwijsparagraaf in het verkiezingsprogramma van D66 Utrecht en de bespreking van de amendementen over dit onderwerp. Hiernaast ben ik een trouw bezoeker van de vergaderingen en activiteiten van D66 Utrecht en doe ik al jaren mee aan de canvasacties in Leidsche Rijn en andere campagne-activiteiten. Ook bemoei ik me regelmatig met discussies in de lokale app-groepen. Ik zou nog veel meer willen doen, maar doordat ik ook nog andere interesses en verplichtingen heb (bv. als zanger in een meerstemmig koor), ontbreekt het me eenvoudig aan tijd.

Hoe ben je ooit betrokken geraakt bij D66?

Als student was ik op zoek naar een gezellige jongerenorganisatie waar de inhoud centraal staat. Ik kwam toen uit bij de Jonge Democraten in Utrecht, waar ik me erg thuis voelde en veel vrienden maakte. Als voorzitter van JD Utrecht kwam ik ook in gesprek met de lokale D66 fractie en de wethouders, ook omdat wij eigen standpunten durfden in te nemen die in persberichten bekend werden gemaakt. Dat leidde wel eens tot spanning, maar onze mening werd wel gerespecteerd. Kortom, een leerzame tijd die me blijvend interesseerde voor de visie van D66. Na een onderbreking van circa 10 jaar (druk met werk en gezin) ben ik weer actief geworden toen D66 in 2016 de strijd aanging met extreem-rechtse en cultuurvijandige stromingen. Ook als trouw Amnesty-lid werd ik hier niet vrolijk van en zag ik mijn terugkeer bij D66 als een manier om de teloorgang van onze tolerante, humanistische verlichtingscultuur te keren. Met enig succes: de partij heeft de wind mee en is groter dan ooit!

Wat vind je zo leuk aan D66?

D66 is de partij van het redelijke midden die met echte oplossingen probeert te komen voor maatschappelijke vraagstukken zonder primair het persoonlijke belang van de eigen achterban na te jagen, zoals bij het stikstofdossier. Dit vereist echt lef, maar ook goed onderzoek en open debat. Deze houding spreekt me erg aan.

Heb je een tip voor mensen die graag actief willen worden bij D66?

Zoek een werkgroep op waar je echt interesse in hebt (in Utrecht heb je veel keus!) en doe actief mee aan de afdelingsactiviteiten: dan leer je snel andere actieve leden kennen en ervaar je hoeveel energie dit geeft. Campagne voeren is ook heel leuk. Ook met weinig ervaring kun je al nuttig zijn!

Wil je verder nog iets kwijt?

Al bij de Jonge Democraten heb ik veel inzicht gekregen in de grondprincipes van het vrijzinnig liberalisme cq het sociaal-liberalisme. Ik blijf toch een voorkeur houden voor het predicaat “vrijzinnig”, omdat het meer het eigene van de partij van oprichter Hans van Mierlo benadrukt, namelijk de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu en een radicaal-democratische opstelling. Dat is erg actueel in deze tijd van polarisatie en controledrang: burgers en werknemers willen gehoord worden en zelf beslissingsruimte hebben. Burgerparticipatie is dan ook belangrijker dan ooit en ik wil de politiek graag oproepen daar oog voor te hebben en aandacht aan te besteden!