Komende jaren al bouwen zuidelijkste puntje Rijnenburg

Ook deze week stonden de kranten weer vol van mensen die geen stappen kunnen nemen in hun leven, geen kinderen kunnen krijgen, omdat ze niet aan een geschikte woonruimte kunnen komen. Hiervoor moeten er meer huizen gebouwd worden. Daarom werken D66 Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein samen om zo snel mogelijk te starten met de bouw van de eerste 2.500 huizen. Ook moet er een wethouder komen die zich richt op de volledige ontwikkeling van Rijnenburg, inclusief het energielandschap, recreatie en natuur.

Starten met woningbouw

D66 Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein slaan de handen ineen voor een plan om in de komende jaren, op de plekken waar het mogelijk is, al de eerste huizen te bouwen in Rijnenburg. In de regio is een grote vraag naar huizen, dus ook deze gemeentes zijn gebaat bij de ontwikkeling van het gebied. Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek door de gemeente Utrecht, blijkt dat zo’n 2.500 huizen al gebouwd kunnen worden zonder dat daarvoor grote investeringen nodig zijn. Het bestaande wegennet is daarvoor toereikend. De partijen willen dat die huizen in het zuidelijkste puntje in de polder tegen IJsselstein aangebouwd gaan worden. Daarmee wordt de stadskern van IJsselstein versterkt met een wijk met zo’n 5.000 inwoners, waar dan later een grootschalig nieuw stadsdeel Rijnenburg tegenaan gebouwd kan worden.

Wethouder Rijnenburg

De ontwikkeling van Rijnenburg is een enorme opgave. D66 wil dat de enorme polder Rijnenburg ingezet wordt voor de combinatie van zowel een energielandschap met windmolens en zonnevelden, een grote stadswijk met tot wel 40.000 woningen goed ontsloten met openbaar vervoer, en recreatie en nieuwe natuur. Verschillende vakgebieden zullen nauw moeten samen werken om deze grootschalige nieuwe stadswijk en het geplande energielandschap in het noorden uit de grond te stampen. D66 vindt dat de ontwikkeling van Rijnenburg zijn eigen wethouder verdient. Nu is het nog zo dat de plannen ruimtelijke ordening en energie door twee verschillende wethouders worden gemaakt. Echter is het beter om één groot plan te maken voor woningbouw, de energieopgave en roeibaan. Ook in samenhang voor de plannen voor nieuwbouw bij Westraven en Papendorp.

Werkbezoek

D66 Utrecht is afgelopen zaterdag op werkbezoek geweest in Rijnenburg. Lijsttrekker Maarten Koning ging met verschillende kandidaten op pad in de polder om daar met belanghebbenden te praten over de mogelijkheden die gebied te bieden heeft. “We moeten Rijnenburg als serieuze optie beschouwen en zo snel mogelijk starten met bouwen van huizen en het inrichten van een energielandschap. Te veel mensen kunnen geen woning vinden en we hebben nog maar een paar jaar om de klimaatcrisis tegen te gaan. Deze twee crisissen zijn te groot om niet het potentieel van Rijnenburg te benutten”, aldus Koning.