Geld voor openbare ruimte in Kanaleneiland en Overvecht

De komende jaren gaat er veel geld naar de inrichting van openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland. Meedenken over de inrichting van die straten is een laagdrempelige manier van participatie. Raadslid Susanne Schilderman: “Zeker nu er grote investeringen aankomen in de openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland, is het van groot belang dat bewoners hun ideeën over groen, speelplekken of fietsenrekken kunnen aanleveren. D66 wil dat er minstens zes straten aangewezen waar de gemeente het heft uit handen gaat geven en inwoners laat beslissen over de invulling van hun straat.” Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wilde dit niet proberen en stemde tegen het voorstel. Andere partijen zijn bang om macht uit handen te geven aan haar eigen inwoners, terwijl bewoners het beste weten of zij behoefte hebben aan extra bomen, meer speelplek of fietsenrekken

Groen, water en speelruimte

De openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland is al het langst niet meer grondig aangepakt en dus aan vervanging toe. D66 vindt dat de mensen die daar wonen openbare ruimte verdienen met groen, water en speelruimte, maar ook betere wegen en waterafvoer. Schilderman: “In wijken als Overvecht en Kanaleneiland staat veel hoogbouw en hebben mensen minder privé buitenruimte. Het is dus extra belangrijk dat de openbare ruimte van hoog niveau is. En als de gemeente er dan mee aan de slag gaat, dan wil D66 dat er minder hard gereden wordt; maximaal 30 kilometer per uur.” Na opmerkingen van D66 zegt de wethouder toe dat er snel concrete plannen komen voor de wijken Zuidwest (Kanaleneiland), Overvecht en Zuid (Hoograven en Lunetten).

Zes straten

Utrechters weten zelf het beste hoe hun straat kan worden ingericht, ze kijken er immers de hele dag op uit. Daarom wil D66 dat er ook besluitvormende participatie komt over de openbare ruimte. Deze vorm gaat verder dan ‘gewone’ participatie. De gemeente geeft bij deze nieuwe vorm bijvoorbeeld minimale kaders mee. Schilderman: “We laten bewoners meepraten, maar besluiten nemen over bijvoorbeeld het groen, fietsrekken en speelplekken in hun eigen straat gebeurt nog niet.” D66 denkt dat de (her)inrichting van de openbare ruimte bij uitstek een onderwerp is om eigenaarschap en zeggenschap van Utrechters in Kanaleneiland en Overvecht te vergroten. Helaas kon een voorstel van D66 niet op een meerderheid aan steun rekenen.