Fractieupdate september

Het zomerreces is voorbij, al kunnen we gelukkig nog genieten van zomers weer. De eerste weken hebben de raadsleden rustig kunnen opstarten, want de raadsagenda was relatief rustig. Maar met landelijke verkiezingen voor de boeg wordt het een vol najaar! En de samenstelling van de fractie verandert! Lees snel verder.

Afscheid Has, welkom Achraf en Emma

Maandag 21 augustus is Has geïnstalleerd als gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Hij krijgt daar o.a. de portefeuilles Financiën, Water en Bodem en Circulaire Samenleving. Zijn opvolger Achraf was in juli al geïnstalleerd als commissielid, maar op donderdag 7 september heeft hij officieel het stokje van Has overgenomen. Achraf zal de portefeuilles Ruimtelijke Ordening algemeen, en RO Overvecht, Noordoost, Oost, USP, en Zuid van Has overnemen. Verder krijgt hij ook burgerzaken, publiekdienstverlening, organisatie, ombudszaken en klachtenafhandeling, privacy en digitale zaken in zijn portefeuille. Ook bij andere raadsleden zijn er wat wisselingen in portefeuilles, de nieuwe verdeling kun je vinden bij hun profielen op deze website.
 
Tijdens de raadsvergadering van 21 september wordt er officieel afscheid genomen van Has. Dan wordt ook Emma Dolmans geïnstalleerd als ons commissielid. Zij zal zich gaan focussen op studentenzaken en daar samen met Berdien (onderwijs) en Maarten (wonen) in optrekken. Begin oktober gaan Emma en Berdien direct van start met de kick-off van de D66 Utrecht Studentenraad, een nieuw samenwerkingsverband tussen de studenten van de Jonge Democraten en D66 Utrecht. Eens per maand zullen zij samen komen om mee te denken over vraagstukken in de Utrechtse politiek, maar het is ook mogelijk dat de D66 Utrecht Studentenraad in gesprek gaat met studentenverenigingen of belangenorganisaties. Heb je interesse om een keer aan te sluiten? Neem dan contact op met Emma via [email protected]!

Maak het plaatsen van een warmtepomp makkelijker!

Zoals gezegd was de raad de afgelopen weken nog aan het opstarten na het zomerreces. Een van de eerste onderwerpen die op de agenda stonden was het makkelijker maken om warmtepompen te plaatsen. Dit onderwerp is door Ralph op de agenda gezet nadat hij uit de stad signalen had ontvangen over hoe onduidelijk en lastig dit was. Wanneer bewoners een warmtepomp willen plaatsen is het lastig om de juiste informatie te vinden. Vanuit de gemeente worden ze ook niet altijd goed geïnformeerd omdat de regels voor het plaatsen van een warmtepomp per situatie en per huis kunnen verschillen. Dit brengt het risico met zich mee dat warmtepompen niet volgens de juiste richtlijnen worden geplaatst. Wanneer buren vervolgens een klacht indienen wegens eventueel overlast, kost het veel geld om aanpassingen door te voeren.
 
De regels zijn dusdanig onduidelijk dat veel mensen een warmtepomp plaatsen zonder het aanvragen van de vereiste vergunning. Sommigen raken zo afgeschrikt door de onduidelijkheid en het lastige proces dat ze de stap om te verduurzamen uiteindelijk niet nemen. Dit is het tegenovergestelde van wat we willen. De gemeente moet het verduurzamen van huizen zoveel mogelijk stimuleren. Ralph heeft de wethouder gevraagd om de regels onder de loep te nemen en te versoepelen, en om de informatievoorziening vanuit de gemeente op orde te brengen, zodat bewoners makkelijk de juiste informatie kunnen vinden en om latere problemen te voorkomen.