Fractieupdate december

Tot aan de Kerstvakantie zijn er nog wat commissievergaderingen en op 22 december de ‘veegraad’, waar over de laatste belangrijke onderwerpen van dit jaar besloten wordt! In deze update lees je over bouwplannen (Groenewoud!), over onderwijs, over het uitbreiden van betaald parkeren en over waar de fractie graag op bezoek gaat!

Groenewoud

Utrecht is de snelst groeiende stad in Nederland. Grote delen van de raadsagenda worden gevuld met de behandeling van bouwplannen. Helaas merken we dat steeds meer bouwplannen onder druk komen te staan door stijgende bouwkosten en andere onzekerheden. Het kost veel tijd om plannen voor gebiedsontwikkeling en de bouw van huizen en andere gebouwen te maken. Deze plannen worden op verschillende momenten behandeld in de raad zodat de raad al ‘aan de voorkant’ van de plannenmakerij ideeën kan aandragen. Wanneer er later in het proces nog veranderingen doorgevoerd moeten worden, betekent dat al snel dat het college terug moet naar de tekentafel en er jaren vertraging wordt opgelopen. Wij willen dat er doorgebouwd wordt. Wachtlijsten voor huizen zijn lang en de woningnood is te groot. Vertraging oplopen in het bouwproces is voor onze fractie geen optie.

Het is dan ook mooi nieuws dat tijdens de raadsvergadering van 1 december het bestemmingsplan van Groenewoud is goedgekeurd. Dit is een nieuwe stadswijk in de buurt van Papendorp. In deze wijk komen 1.500 duurzame huizen (sociaal, midden huur en koop), veel groen, cultuur en kunnen de bewoners gebruik maken van deelmobiliteit.

Ons verkiezingsprogramma GR2022 zet in op het terugdringen van de auto en het stimuleren van deelmobiliteit. De stad blijft groeien, ruimte wordt steeds schaarser en de vraag om groen, ruimte om te spelen en sporten stijgt. Auto’s nemen veel ruimte in beslag terwijl ze gemiddeld 23 uur per dag stil staan. D66 vindt dat mensen die in Utrecht hun auto parkeren een redelijke prijs betalen voor het benutten van de schaarse ruimte. Daarom wordt er in de komende jaren betaald parkeren in gevoerd in heel Utrecht. De inkomsten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de stad, toegankelijke deelmobiliteit, wandel- en fietsroutes en een goed OV-netwerk. Mensen met een kleine portemonnee moeten gecompenseerd worden. Heb je nog vragen? Lees dan onze Q&A over betaald parkeren.

Onderwijs

Afgelopen maand heeft D66-wethouder Eelco Eerenberg de eerste resultaten van de nieuwe aanmeldprocedure voor Utrechtse basisscholen gedeeld. Maar liefst 95% van de kinderen komt terecht op de school van hun eerste keus. Dit systeem is onder de voormalige wethouder Anke Klein ontwikkeld, om zo de aanmeldprocedure transparanter en eerlijker te maken. Er zijn geen schaduwlijsten meer, waardoor er kansengelijkheid voor kinderen is om op de school van keuze terecht te komen.

Helaas begint kansenongelijkheid al voordat kinderen naar school gaan. Daarom krijgt de voorschool (ook onderdeel van de rijke schooldag) steeds meer aandacht. Sommige kinderen hebben deze vroege start echt nodig vanwege bijvoorbeeld een taalachterstand. Echter was de (kleine) financiële bijdrage een drempel voor sommige ouders. Per 1 januari 2023 wordt de voorschool voor kinderen, wiens ouders een laag inkomen hebben, daarom gratis.

De fractie op bezoek!?

De fractie is in dit politiek seizoen begonnen met het brengen van werkbezoek aan Utrechtse organisaties of verenigingen die tegen een maatschappelijk probleem lopen, of een idee hebben dat meer aandacht verdient vanuit de raad. Zo ging de fractie de afgelopen tijd langs bij de Maaspleinschool, waar ze een presentatie kregen over het mengen van functies in combinatie met een nieuw schoolgebouw. Bij zwemvereniging U.Z.C.S., waar verteld werd over tekort aan zwemwater in onze stad. En vorige week bij de EKKO waar is gesproken over aanbod van nachtcultuur en waar de gevolgen van de coronalockdown nog steeds voelbaar zijn.

Elke maand gaat de fractie tijdens de fractievergadering op maandag ergens langs. Ben je actief bij een vereniging, kom je in je werk een maatschappelijk probleem tegen dat aandacht verdient, of heb je de oplossing in handen voor een maatschappelijk probleem? Nodig ons dan een keer uit voor een gesprek via [email protected].

Vragen?

Heb je vragen, zorgen of bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en waarover je wilt sparren met één van onze raadsleden? Of wil je graag een keer aansluiten bij een fractievergadering? Laat het ons weten via het desbetreffende raadslid of via de fractiemail [email protected].