De toekomst van sekswerk in Utrecht vraagt nu om actie

Vandaag debatteert de Utrechtse gemeenteraad over de uitvoerding van de aanbevelingen die commissie Sorgdrager heeft gedaan over de toekomst van sekswerk in Utrecht. Nadat sekswerkers zich jarenlang door de gemeente tegengewerkt hebben gevoeld, wordt nu de eerste stap gezet waarmee sekswerkers in veiligheid en autonomie hun werk kunnen doen. Het college is aan de slag gegaan met de meest kansrijke adviezen, om zo snel mogelijk meer sekswerkplekken in onze stad te realiseren. D66 Utrecht is hier blij mee, maar het is slechts een start. 

Veilig en autonoom 

Er zijn twee dingen die voorop staan: sekswerkers moeten zowel veilig als autonoom kunnen werken dankzij de uitvoering van de aanbevelingen van commissie Sorgdrager. Raadslid Dirk-Jan van Vliet namens D66 het woord voeren: “Veilig en autonoom kunnen werken behoort in alle plannen van het college het uitgangspunt te zijn. De gemeente moet er in haar beleid voor zorgen dat sekswerkers primair voor zichzelf aan de slag kunnen en dat het sekswerkbeleid altijd in afstemming is met de wensen van sekswerkers. Sekswerk is gewoon werk en sekswerkers moeten hun eigen werk kunnen inrichten zoals zij dat willen.” 

Thuiswerken en proeftuinen

Commissie Sorgdrager adviseerde om verschillende vormen van kleinschalig sekswerk te realiseren. Het college onderzoekt nu de mogelijkheden wat betreft thuiswerk en een zogenaamde proeftuin. Uit gesprekken met sekswerkers is gebleken dat thuiswerk nu al plaatsvindt en de verwachting is dat sekswerkers misstanden eerder zullen melden wanneer thuiswerk echt mag. Van Vliet: “Het is dus belangrijk dat deze stap zo snel mogelijk wordt omgezet in actie, zodat sekswerkers autonoom en veilig hun werk kunnen doen.” Thuiswerk wordt op zijn vroegst in 2024 mogelijk gemaakt.  
 
Op dit moment schat het college de kansen voor raamsekswerk laag in en ziet ze geen mogelijkheden voor straatsekswerk, ondanks dat deze wens wel door sekswerkers en klanten werd uitgesproken. D66 snapt dat dit nu niet haalbaar is, maar maakt deze vormen van sekswerk in de toekomst graag weer bespreekbaar. 

Herstellen van vertrouwen

Het vertrouwen van sekswerkers in de gemeente moet hersteld worden. De afgelopen tien jaar werden de plekken waar sekswerkers konden werken namelijk steeds verder ingeperkt. Het Zandpad werd gesloten, de sekswerklocaties op de Hardebollenstraat gingen dicht, de bestemming Jaffastraat werd geschrapt en de tippelzone werd opgedoekt. “Sekswerkers hebben hierdoor al lang genoeg in de kou gestaan. Het is de hoogste tijd dat we hen veilige en fijne werkplekken bieden. D66 zal zich blijven inzetten voor meer werkplekken totdat er voldoende werkplekken zijn”, aldus Van Vliet.