D66 Utrecht presenteert definitief verkiezingsprogramma: “De ambitieuze stad: groei voor alle Utrechters”

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek presenteert D66 Utrecht haar definitieve verkiezingsprogramma.

Ambitieus programma

D66 Utrecht heeft op zondag 5 september 2021 het conceptverkiezingsprogramma De Ambitieuze Stad – Groei voor alle Utrechters gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dit programma is op zaterdag 30 oktober vastgesteld door de leden van D66 Utrecht. 

Lijsttrekker Maarten Koning: ‘Utrecht is een ambitieuze stad en in die geest is dit programma ook geschreven. De lat wordt hoog gelegd, maar tegelijkertijd bevat dit verkiezingsprogramma genoeg realistische plannen om Utrecht de komen periode nog mooier te maken! Voor en met alle Utrechters .’

Het programma richt zich op kansen voor iedereen, op een goede opleiding, een baan en een betaalbare woning. D66 zet zich onder meer in voor het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen en het groener en toekomstbestendiger maken van de stad. Een stad waar iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en zich thuis kan voelen.

Door Utrechters geschreven

Maarten Koning kreeg het programma namens de Utrechtse D66-afdeling uit de handen van Matthijs Sienot, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Afdelingsvoorzitter Tom Kunzler: ‘Het programma is geschreven door en met Utrechters en D66 leden samen. Een commissie onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Matthijs Sienot heeft de input van werkgroepen, individuele leden, inwoners, maatschappelijke organisaties en D66-raadsleden samengebracht tot een ambitieus verhaal waarmee we werken aan een kansrijk, groen en bruisend Utrecht.’

Leden van D66 Utrecht konden tot en met zondag 3 oktober 2021amendementen op het conceptverkiezingsprogramma  indienen. Op 30 oktober 2021 is na behandeling van alle amendementen tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) het verkiezingsprogramma met algemene stemmen aangenomen. 

Vragen

Of heb je een vraag of opmerking met betrekking tot de inhoud van het verkiezingsprogramma? Neem dan contact op met het bestuur via [email protected].