3 vragen over woonwagens

Waarom spreken we over woonwagens?

In Utrecht is meer behoefte aan standplaatsen voor woonwagens. Momenteel staan er meer dan 100 mensen op de wachtlijst. De gemeente, die verantwoordelijk is voor deze huisvesting, heeft een onderzoek aangekondigd naar het realiseren van meer plekken.

Wat vindt D66 Utrecht?

Wonen is een mensenrecht en de gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners van Utrecht zich veilig en welkom voelen. In een woonwagen wonen is een essentieel onderdeel van de identiteit van woonwagenbewoners. Daarom vindt D66 dat de gemeente voor voldoende woonwagenplaatsen moet zorgen.

En nu?

De gemeente Utrecht gaat dit jaar onderzoeken waar en hoe er meer standplaatsen kunnen komen. Door een voorstel van D66 gaat de gemeente ook kijken of dat op nieuwe locaties kan. Bovendien vinden wij het stigmatiserend om altijd een veiligheidstoets uit te voeren bij het vaststellen van nieuwe locaties voor woonwagens. In het vervolg willen we van de gemeente per geval horen waarom dat nodig is.