Tom Kunzler

Tom Kunzler

Tom Kunzler - Afdelingsvoorzitter Tom Kunzler - Beeld: D66 Utrecht

Tom Kunzler geeft als voorzitter leiding aan een van de meest actieve D66 afdelingen van Nederland. Hij is een belangrijke verbindende factor tussen de afdeling, de fractie en de wethouders, maar ook tussen de afdeling en regionale en landelijke partijorganen. Hij draagt zorg voor een optimale samenwerking binnen de afdeling en van de afdeling met alle relevante spelers.

Tom zorgt met de andere bestuursleden voor alle activiteiten van de vereniging, dat we optimaal voorbereid zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, dat we onze idealen voor Utrechters kunnen realiseren en dat we een gezellige en actieve vereniging hebben.
Vragen of een keer kennismaken?

Neem dan contact op via [email protected].