Gudo Borger

Gudo Borger - Beeld: D66 Utrecht

Gudo Borger is de Politiek Secretaris van de afdeling en verbindt de leden met de fractie en het sociaal-liberale gedachtegoed. Samen met de werkgroepen en andere commissies werkt Gudo aan het ontwikkelen van inhoudelijke plannen van de afdeling.

Via de tijdelijke commissie Sociaal-liberalisme in Utrecht biedt Gudo een podium voor discussie over onderwerpen die spelen in de stad. Zo borgen we politieke meningsvorming in de afdeling.

Je kunt Gudo benaderen als je deel wilt nemen aan een werkgroep of als je op een andere manier politiek inhoudelijk aan de slag wilt.

Voel je vrij om te mailen via [email protected].