D66 Onderwijscafe: MBO en de Kansrijke stad

Beeld: D66

Op dinsdag 22 februari gaat D66 graag met je in gesprek over kansen voor het MBO in Utrecht. 

Tienduizenden studenten studeren in Utrecht aan een van de vele MBO-instellingen in de stad. Hoe zorgen we ervoor dat we het MBO meer ruimte kunnen geven om dat zo goed mogelijk te doen en dat we studenten alle kansen bieden om een mooie loopbaan te starten?

We gaan tijdens dit onderwijscafe in gesprek met studenten, docenten en onderwijsmanagers, met prakijkopleiders en met de politiek. Samen met wethouder Klaas Verschuure en raadslid Mohammed Saiah bespreken we met hen de kansen voor het MBO aan de hand van twee thema’s uit het D66 Vijfpuntenplan voor het MBO.

Ruimte en vertrouwen voor het mbo

Het MBO is sterk gereguleerd en kent veel bureaucratie, zoals rond de urennorm en met examinering. Hoe kunnen we (in) het MBO meer vertrouwen en ruimte geven om opleidingen en opleiders weer verantwoordelijk te maken voor de onderwijskwaliteit in plaats van de onderwijsadministratie?

Samenwerking met de praktijk

In het mbo leiden we beroepsbeoefenaars op dus een goede samenwerking met het bedrijfsleven is daarom voor het mbo ontzettend belangrijk. Hoe zorgen we voor nog betere en duurzamere samenwerking en maken we van Utrecht echt een lerende stad?