Voorstel D66 voor steun Dierenambulance en Vogelasiel aangenomen

Donderdagavond 28 september 2023 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen (14 voor/10 tegen) ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner aan Dierenambulance Vogelasiel regio Leiden. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 9.500 per jaar voor de periode 2023 t/m 2026. 

De dierenambulance bestaat uit ruim 100 vrijwilligers die dagelijks bezig zijn om dieren in nood, of (huis)dieren die zijn overleden, te helpen. Inwoners, maar ook de politie weten de weg naar de dierenambulance heel goed te vinden. In 2022 heeft de dierenambulance in totaal 367 ritten naar Teylingen uitgevoerd. Daarvan hadden 77 betrekking op huisdieren en 290 op wilde dieren. Het verzoek om bekostiging heeft betrekking op de kosten van de ambulancedienst, voor zowel huis- als wilde dieren alsook de kosten van de vogelopvang en het transport van andere wilde dieren naar opvangorganisaties elders. 

Maandag 16 oktober heb ik een bezoek gebracht aan de dierenambulance/Vogelasiel dat op een bedrijventerrein in Leiderdorp zit. Ik heb gesproken met een aantal vrijwilligers die op deze maandag de hele dag bezig zijn met telefoondienst, hokken schoonmaken, dieren voeren, ambulancedienst, transportdienst en nog veel meer. 

Inwoners komen soms zelf dieren brengen, bijvoorbeeld een gewonde duif en verder rukken de ambulances uit n.a.v. telefoontjes. Huisdieren worden naar Stevenshage in Leiden gebracht, kleine vogels worden opgevangen in het vogelasiel in Leiderdorp. Andere dieren zoals egels, reptielen, roofvogels en zelfs een zeepaardje, worden opgehaald en zo snel mogelijk naar gespecialiseerde opvang in bijvoorbeeld Rotterdam, Gouda of Haarlem gebracht. Overleden huisdieren worden twee weken bewaard om de eigenaar te achterhalen. Met regelmaat rijdt de ambulance naar het crematorium in Den Haag. Boven het asiel is een kantoor waar o.a. de coördinator zit, maar er bevindt zich ook een rustige ruimte die is ingericht om dieren op te baren zodat mensen afscheid kunnen nemen van hun huisdier. 

Vanwege de kleine behuizing worden alleen kleine vogels opgevangen, alhoewel er ook een gans was in een speciale ruimte. Zodra de vogels hersteld zijn worden ze naar het vogelasiel in Den Haag gebracht waar ze kunnen vliegen in een grote volière voordat ze terug gaan naar de natuur. In Leiderdorp beschikt men helaas hier niet over een volière. 

In de ruimte staan speciale bakken die verwarmd kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld voor jonge vogels die met de hand gevoerd moeten worden. De vogels worden ook gewogen om te controleren of ze in gewicht aankomen. Verder beschikt de ruimte over 2 toiletten. Een van de vrijwilligers heeft een toilet heel handig omgebouwd zodat er een spoelbak op geplaats kon worden zodat vogels schoongemaakt kunnen worden. 
De organisatie is op zoek naar een nieuwe locatie waar ze de ruimte echt als opvang kunnen inrichten. De huidige ruimte is lastig schoon te maken. De vloer bijvoorbeeld is niet geschikt en daarom gebruiken ze oude kranten en doeken in de kooien. Ook willen ze graag de beschikking hebben over een volière. Het was een interessant werkbezoek met zeer bevlogen mensen. Ik zal in ieder geval deze mooie organisatie met zijn betrokken vrijwilligers blijven volgen.