D66 heeft meer budget geregeld voor de twee Teylingse jongerencentra. Het betekent dat er weer voldoende jongerenwerkers zullen zijn en en dat de openstelling van de jongerencentra is gegarandeerd. Dat is goed nieuws voor de Teylingse jongeren die een prettige en veilige plek vinden in de jongerencentra. 
 
Er zijn twee jongerencentra: Fascinus in Sassenheim en Ex-Voto in Voorhout. De doelgroep is tien tot vijventwintig jaar. Teylingen telt ongeveer 4.900 jongeren. In oktober 2022 gingen onze raadsleden Marleen en Edith naar het jongerencentrum Fascinus in Sassenheim om kennis te maken met de sociaal werkers en uiteraard de jongeren zelf. Het was een boeiende, interessante avond waar we in gesprek zijn gegaan met o.a. jongeren, de jongerenwerkers uit Sassenheim en Voorhout, Brijder (verslavingszorg), Welzijnskwartier en de wijkagenten.   
 
Tijdens de bijeenkomst werden wij geïnformeerd dat er maar een jongerenwerker per centrum aanwezig is. Dit betekent dat er geen capaciteit is om o.a. straatrondes te lopen. Wanneer de jongerenwerker wel op straat is, moet het centrum dicht. Voor D66 was dat onbestaanbaar. We hebben, samen met de PvdA een voorstel ingediend. In dat voorstel vragen we: 
 
In gesprek te gaan met het Welzijnskwartier voor het bespreken van de bijdrage die zij (kunnen) leveren aan ‘het Welzijn van jongeren als onderdeel van Jeugdzorg’; hun rol in preventie en vroeg signalering. 
Meer ondersteuning en budget beschikbaar te stellen voor de twee Teylingse jongerencentra zodat, op korte termijn, voldoende jongerenwerkers aan éen jongerencentrum verbonden kunnen worden om de openstelling te garanderen. 
 
Het voorstel is aangenomen en meteen uitgevoerd. In 2023 wordt het geld voor jongerencentra met ruim een ton opgehoogd. Met deze positieve berichten is Edith recent met jongerenwerkers Niels en Jeroen op pad geweest tijdens hun straatronde in Sassenheim en Voorhout. Beide jongerenwerkers lieten weten ontzettend blij te zijn met het budget voor een extra medewerker. Er waren al gesprekken met sollicitanten en ze hopen binnenkort hun nieuwe collega te kunnen verwelkomen.