Project Talent,
voor gelijke kansen!

In onze gemeente krijgen alle inwoners de kans gelijkwaardig mee te doen, zodat er ruimte is om ieders individuele talent te benutten en regie over het eigen leven te voeren. D66 wil daarom dat in ieder beleidsdocument wordt vastgelegd hoe rekening wordt gehouden met gelijke kansen. Het gaat van bijvoorbeeld toegankelijke voorzieningen en straten voor inwoners met een beperking tot goede begeleiding van Teylingers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En van armoedebestrijding bij gezinnen tot kortere wachtlijsten in de Jeugdzorg. Wij kiezen in de eerste plaats voor preventie en het voorkomen van problematiek. Als hulp toch nodig is, willen wij dat er maatwerk wordt geleverd en dat er één coördinerend hulpverlener wordt aangesteld. D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Buiten de geëffende paden is het soms goed om het jeugdwerk en het eigen onderwijsveld te verkennen. Verwonderen en verbazen over een organisatie die onze jeugd kansen biedt en handvatten geeft om hun kansen in onze samenleving te vergroten. Zeker nu in een periode waar de mogelijkheden en contacten niet vanzelfsprekend zijn ben ik in gesprek met Peggy Stokkel, projectleider bij Project Talent.

Martien Vlieland aan het werk in het Smalspoor Museum Valkenburg Beeld: Welzijnskwartier

Welzijnskwartier is een ondernemende sociaalwerk-organisatie die staat voor een inclusieve samenleving en het Project Talent is daar min of meer een afgeleide van. In onder andere de gemeente Teylingen werkt Peggy aan de invulling van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De jeugd tussen de 14 en 27 jaar wordt in staat gesteld om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en iets te doen voor de samenleving. Om uiteindelijk dus deel uit te maken van onze samenleving, de maatschappij. Heel bevlogen geeft Peggy exemplarische voorbeelden van jongeren die door interventie van Project Talent weer een stip op de horizon zien en hun leven zin en kleur geven.

Het samen zoeken naar een geschikte stageplaats vindt Peggy een leuke uitdaging. Project Talent heeft zelf al verschillende contacten, maar soms is het ‘out of the box’ zoeken naar mogelijkheden lonend. Zij somt bijvoorbeeld een geslaagde match op met een jongere en het museum De Zwarte Tulp. Toch geeft zij ook aan dat het aanbod van zogeheten Doe-plekken (vrijwilligersplekken) niet voldoende is. Zoeken naar plekken in de gemeente Teylingen is essentieel om deze jongeren kansen te bieden. Het zien van de meerwaarde en het ondersteunen van jonge mensen in een organisatie werkt twee kanten op.

Er is nog veel werk aan de winkel. “Ik weet niet of het uitdagingen zijn, maar de wens van mijn kant ligt er wel om de samenwerking te verstevigen met het netwerk rondom jongeren uit de omgeving”. De jongeren moeten geholpen worden en de wachttijden in de jeugdzorg verminderen, dat is één ambitie. Peggy ziet kansen genoeg in het samenwerken met verschillende organisaties. Scholen, Leerplicht, Vooriedereen een Project Talent.

Wanneer jongeren vastlopen of dreigen vast te lopen in Teylingen en andere gemeenten, is het goed te weten dat er een netwerk is dat uitkomst biedt. Het Project Talent springt in het gat waar jongeren in belanden, wanneer het reguliere netwerk geen uitkomst meer biedt. D66 vindt het essentieel dat jongeren gezien worden. Dit vangnet bewijst zich juist ook op dit moment, waarin Corona een extra hindernis wordt. Inclusiviteit betekent dat iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Iedereen doet mee!!

De 14 jarige Cas maakt lunch voor deelnemers Langeveldshof Project Talent Beeld: Welzijnskwartier