D66 wil multifunctionele toren in Nieuw Boekhorst voor wonen en ontmoeten 

D66 Teylingen wil een multifunctionele woontoren laten bouwen in nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst. Dit in strijd tegen het woningtekort. In de toren kan naast woonruimte, ook plek zijn voor horeca, cultuur en ontspanning. Aan de zijkanten van de toren kan beplanting groeien en op het dak is ruimte voor opwekking van schone energie. Dit innovatieve project moet volgens de partij onderdeel worden van een gemeentelijk Masterplan Wonen. 

Oplossing

Hoger bouwen binnen de bebouwde kom draagt volgens D66 bij aan de oplossing voor het nijpende woningtekort. De partij ziet mogelijkheden voor hoogbouw in Nieuw Boekhorst in Voorhout, maar ook in Sassenheim bij het Hortusplein en Langeveld. Door op en rond hoogbouw voldoende bomen en ander groen te planten, blijft een prettige woonomgeving gewaarborgd. Met de keuze voor bouwen in de hoogte, ontstaat gelijktijdig ruimte voor het invullen van andere wensen en behoeften. Een toren kan onder meer ruimte bieden aan het Teylingse verenigingsleven, een wijkcentrum zijn en een plek bieden waar inwoners activiteiten kunnen organiseren. 

Beeld: Pexels.com

Win-win situatie

Raadslid en lijsttrekker van D66 Teylingen Edith Alkemade ziet grote voordelen van een multifunctionele toren in de gemeente. “De toren zorgt in de eerste plaats voor de noodzakelijke groei van het aantal woningen, want iedere inwoner verdient een goed huis. Gelijktijdig voorziet de veelzijdige toren in de wens om meer locaties te realiseren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en geeft het invulling aan verduurzaming, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ik zie een win-winsituatie.”

Realisatie

Voor de realisatie van dit plan in de toekomst, zijn nog veel stappen te zetten. Onder meer gemeente, projectontwikkelaars en inwoners moeten meepraten over de exacte locatie, invulling en financiering. Inwoners die suggesties hebben voor de naam van deze toekomstige multifunctionele toren, kunnen deze sturen naar D66 Teylingen via [email protected].