D66-voorstellen voor invulling ambitie nauwere samenwerking met inwoner aangenomen

D66 voert de komende jaren constructief oppositie in Teylingen. Samen met inwoners werken wij aan een groener, gezonder en mooier Teylingen. In de raadsvergadering is gesproken over zowel het raadsprogramma als het coalitieakkoord. Onze fractievoorzitter Edith Alkemade liet tijdens de raadsvergadering zien hoe wij vorm zullen geven aan constructief meewerken vanuit de oppositiebanken. 
 
Wij zijn enthousiast over het vaststellen van het raadsprogramma. Daarin staan plannen waar iedere partij uit de gemeenteraad zich in kan vinden. Een meerderheid van de raad stemde voor het D66-voorstel om een regiegroep in te stellen die het werken met een raadsprogramma zal coördineren en bijsturen. Ook is ons voorstel aangenomen om concreet werk te maken van de ambitie uit het raadsprogramma om plannen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vorm te geven. Er volgt een plan van aanpak. 
 
Coalitieafspraken
Hoewel D66 geen onderdeel zal zijn van het college, hebben wij wel ingestemd met de coalitieafspraken. Wij laten hiermee zien vertrouwen te hebben in een goede samenwerken. En natuurlijk zullen wij het college kritisch volgen en met eigen voorstellen komen wanneer nodig.