D66 regelt transparantere informatievoorziening gemeente


De gemeenteraad van Teylingen heeft het college opgeroepen te werken aan maximale transparantie en openheid. Raadslid Ruben Kroeze (D66) diende een voorstel in om bij het verder uitvoeren van de Wet open overheid (Woo) te gaan voor een hoog ambitieniveau voor informatievoorziening. “De gemeente is er voor inwoners. Informatie over hoe besluiten tot stand zijn gekomen, moeten dan ook zoveel mogelijk gedeeld worden. Mijn voorstel draagt bij aan het behalen van een maximaal ambitieniveau voor transparantie”, aldus Kroeze over de ingediende motie.

Het debat door de gemeenteraad over de ambities voor informatievoorziening, was naar aanleiding van een rekenkamerrapport. Zij onderzochten de uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en de invoering van de Woo. De wetten zorgen ervoor dat burgers zo goed mogelijk informatie kunnen krijgen over besluitvorming van de overheid.

Uit het rekenkamerrapport blijkt dat de uitvoering van deze wetgeving in Teylingen voornamelijk gestoeld lijkt op voldoen aan wettelijke minima. Volgens raadslid Kroeze is dat niet voldoende. De motie van D66 geeft nu een nieuw kader mee, waardoor een hoger ambitieniveau wordt nagestreefd. De gemeenteraad was het unaniem met dit kader eens. Het college gaat nu verder aan de slag met deze opdracht van de raad.