Van woorden naar daden, het zijn van een Regenboog gemeente vergt actie!

Sinds maart 2018 is Stichtse Vecht officieel al een regenboog gemeente. Directe actie is echter tot op heden uitgebleven. Recentelijk heeft de gemeente weer haar ambitie voor het worden van een regenboog gemeente uitgesproken. Voor de gemeente is dat een bulk werk áls ze het goed en volledig willen doen. In de komende raadsperiode willen wij ons er dan ook hard voor maken dat het deze keer niet bij woorden blijft. Wij staan ervoor dat in onze gemeente iedereen vrij kan zijn, en wij niemand laten vallen, dit is uiteraard inclusief de LHBTI+ gemeenschap. Wij zullen ons focussen op het uitrollen van concreet beleid welke hoort bij een regenboog gemeente.

Denk hierbij aan:

  • LHBTI+ onderwijs en voorlichting op basis- en middelbaar onderwijs.
  • Voorkomen discriminatie bij sportverenigingen.
  • Zichtbaarheid van LHBTI+ en acceptatie door kleine ingrepen in de openbare ruimte (bijv. het hijsen van de Progress Pride vlag, regenboog zebrapad, voetgangerslichten met beeltenissen van koppels met hetzelfde geslacht).
  • Waarborgen veiligheid voor LHBTI+ personen binnen de uitvoeringstaken van de gemeente (dak- en thuislozen, jeugdzorg, ouderenzorg en asielzoekers).
  • Genderneutrale aanspreekvormen in berichten van de gemeente.

‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op scholen

Wij vinden dit een belangrijk thema omdat, hoewel er in ons land en in gemeenten veel bereikt is voor LHBTI+ personen, onder anderen door onze landelijke partijgenoten, LHBTI+ personen nog altijd te veel te maken krijgen met geweld en discriminatie. ‘Homo’ is bijvoorbeeld het meest gebruikte scheldwoord op scholen. Dit vraagt om meer gemeentelijke sturing op dit onderwerp. Op het gemeentelijk niveau kunnen en willen we graag staan voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken of achtergrond is.

Rainbowvote

Is dit voor jou ook een belangrijk thema deze gemeenteraadsverkiezing? Kijk dan naar de Rainbowvote, dit is een kieswijzer opgesteld door het COC. Hier vind je ook al onze standpunten op dit thema, maar voor extra toelichting mag je ons ook altijd direct benaderen. 

Van al onze kandidaten kun je verwachten dat ze zich gaan inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap, maar stem je graag op een LHBTI+ kandidaat dan verwijzen we je graag naar Lisanne Peelen (#2) en Richard Verkerk (#9)

Lees onze volledige Rainbowvote verklaring hier of op de site van COC.